Ochrona przyrody na Jurze - Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie


Powierzchnia parku wynosi 13 715ha, w całości leży w woj. małopolskim. Obejmuje południową część Płaskowyżu Ojcowskiego i w okolicach Diablej Góry fragment Kotliny Mitręgi.

W krajobrazie dominują dwa elementy :
 • rozległa wierzchowina z licznymi ostańcami
 • jary krasowe, generalnie o przebiegu N-S, długości do 10km, skalistych zboczach, są to:
  - Dolina Owczarska ~4km
  - Dolina Podskalańska ~1km
  - Dolina Kluczwody ~5km
  - Dolina Bolechowicka ~3km
  - Dolina Kobylańska ~4km
  - Dolina Będkowska (Będkówki) ~9km
  - Dolina Szklarki ~9km
  - Dolina Racławki ~9km
  - Dolina Eliaszówki ~2km
  - Dolina Kamieniec ~3km

  W przeważającej części dnami tych dolin płyną potoki, biorące początek w wywierzyskach.

  Zarówno w dolinach jak i na wierzchowinie znaleziono liczne jaskinie m.in.
  J. Nietoperzowa, w której odkryto ślady osadnictwa ze środkowego paleolitu
  (~70 000 p.n.e.)

  Dolinki posiadają urozmaiconą budowę geologiczną, natkniemy się tu na utwory :
  karbońskie - piaskowiec karniowicki,węgiel kam.
  permskie - zlepieńce myślachowickie, tufy
  triasowe - dolomity kruszconośne (rudy ołowiu),
  wapienie górnojurajskie

  Na terenie Parku położone są trzy rezerwaty:
 • rez. leśny Ostra Góra 7,59ha
 • rez. krajobrazowy Dolina Racławki 70,7ha
 • rez. kraj. Wąwóz Bolechowicki 21,31ha
 • Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

  JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


  2001-2020 © Michał Demel
  tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
  JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl