Zapraszam na nowe forum ForumJurajskie.pl
To forum pozostanie w roli archiwum, bez możliwości dodawania nowych wątków,
jednocześnie proszę o kontynuowanie dyskusji na nowym forum...


Tytuł : Re: Jurajski PN   Nick : Michał Wpis z 18:30 25-08-2004
>  Powoływanie   się   na   Radziejowskiego   to   chyba   nie   najlepszy   pomysł.  
|
Publikacja  'Ekorozwój  Jurajskich  Parków  Krajobrazowych'  pod  redakcją  w/w  pan  jest  całkiem  ciekawym  i  rzeczowym  materiałem...
|
  >  Z Jurajskim   Parkiem   Narodowym   to   niestety   jest   tak   (podobnie   jak   w   Białowieży)   że   po   prostu      straszy   sie   ludzi   że   w   parkach   narodowych   nic   nie   wolno,   a   niekoniecznie   tak   jest...
|
I  tu  w/g  mnie  dochodzimy  do  sedna  problemu  -  brak  rzeczowej  i  masowej  akcji  informacyjnej  skierowanej  głównie  do  mieszkańców. 
Pozwolę  sobie  połączyć  Twoje  dwa  ostatnie  posty  w  jeden  wątek:
|
>  Ale    kto    mówi    o    ścisłym    zamykaniu    obszarów    chronionych.    W    pn    sa    różne    strefy    (ścisła,    częściowa,    krajobrazowa),    wcale    niekoniecznie    musi    być    np.    wprowadzony    zakaz    poruszania    sie    poza    szlakami    na    terenie    całego    parku.    Nie    trzeba    wprowadzać    szeregu    różnych    ograniczeń.    te    ograniczenia    które        wymienia    sie    w    ustawie    o    ochronie    przyrody    to    tylko    katalog    różnych    zakazów    które    można    (ale    nie    trzeba)    wprowadzać. 
|
Właśnie  -  można  ale  nie  trzeba  -  tylko  że  większość  o  tym  nie  wie,  a  reszta  boi  się  że  znajdzie  się  garstka  oszołomów  i  zamknie  ich  (mieszkańców)  w  skansenie,  o  co  przy  pomysłowości  naszych  ustawodawców  i  'grup  tzrymających  władzę'  ;)  nie  trudno.  A  jako  przykład  różnorodności  rozwiązań  podałem  NP  Daneli...
>    Poza    tym    podejście    do    ochrony    przyrody        dawno    już    się    zmieniło    ...    o    ochronie    cennych    przyrodniczo    zbiorowisk    półnaturalnych    (np.    łąki,    murawy    kserotermiczne)    dla    utrzymania    których    jest    potrzebna    działalność    człowieka    (koszenie,    wypas,    tradycyjne    uprawy).
|
I  tu  właśnie  wychodzi  brak  akcji  informacyjnej...  Jednocześnie  nasuwa  się  pytanie  czy  konieczne  jest  ustanawianie  PN,  czy  może  wystarczy  przestrzeganie  przepisów  już  obowiązujących  w  PK?  Co  stanowi  najpełniejszy  kompromis    z  punktu  widzenia  WSZYSTKICH  zainteresowanych? 
Mi  osobiście  bardzo  odpowiadało  by  podejście  o  jakim  piszesz  powyżej  pod  warunkiem  że  nie  będzie  wiązało  się  to  z  zamknięciem  terenu  i  koniecznością  poruszania  się  tylko  po  wyznaczonych  szlakach...
|
>  Nie    należy    wiec    straszyć    ludzi    parkami    narodowymi.
|
Pewnie  że  nie  należy  i  ja  chyba  tego  nie  robię  tylko  zastanawiam  się  nad  jeszcze  jedną  sprawą  -  część  terenu  obejmie  PN,  reszta  pozostanie  w  jego  strefie  ochronnej  i  PK.  Tylko  że  już  w  tej  chwili  o  znacznej  części  Jury  można  powiedzieć  teren  w  dużym  cudzysłowie  'teren  zurbanizowany'  Sporo  wielkich  koloni  domków  letniskowych,  duze  tereny  ogrodzone,  rezydencje  itp.  a  wszystko  na  obszarze  gdzie  obowiązują  dość  jasne  kryteria  form  budownictwa  mieszkalnego...
Obawiam  się,  że  zanim  powstanie  JPN  to  w  koło  niego  będzi  już  zwarty  pierścień  zabudowy  o  charakterze  bardzo  odbiegającym  od  tradycyjnego. 
Bieżący wątek:
Goncerzyca 10:52 09-08-2004 Michał
  Re: Goncerzyca 10:16 14-08-2004 riemmann27 vel MarcinGolA
   Re: Goncerzyca 13:14 24-08-2004 Mariusz
     Re: Goncerzyca 14:32 24-08-2004 Michał
      Re: Goncerzyca 15:58 24-08-2004 RIEMMANN27
        Re: Goncerzyca 12:42 28-08-2004 Artur Stanczyk
        Re: Goncerzyca 17:21 24-08-2004 Rafał
         Re: Goncerzyca 16:31 25-08-2004 Mariusz
           Re: Goncerzyca 18:33 25-08-2004 Michał
           Re: Goncerzyca 16:37 25-08-2004 RIEMMANN27
        Było Goncerzyca - teraz off-road 17:07 24-08-2004 Michał
         Re: Było Goncerzyca - teraz off-road 07:43 25-08-2004 RIEMMANN27
           Jurajski PN 11:41 25-08-2004 Michał
            Re: Jurajski PN 16:45 25-08-2004 Mariusz
              Re: Jurajski PN 18:30 25-08-2004 Michał
         Re: Było Goncerzyca - teraz off-road 07:28 25-08-2004 RIEMMANN27
           Re: Było Goncerzyca - teraz off-road 10:39 25-08-2004 Michał
            Re: Było Goncerzyca - teraz off-road 11:48 25-08-2004 RIEMMANN27
              ochrona przyrody... 12:11 25-08-2004 Michał
               Re: ochrona przyrody... 12:39 25-08-2004 RIEMMANN27
               Re: ochrona przyrody... 12:27 25-08-2004 RIEMMANN27
                 Re: ochrona przyrody... 12:49 25-08-2004 Michał
                  Re: ochrona przyrody... 17:03 25-08-2004 Mariusz
         Re: Było Goncerzyca - teraz off-road 17:14 24-08-2004 Michał
           Re: Było Goncerzyca - teraz off-road 17:09 25-08-2004 Mariusz
            Re: Było Goncerzyca - teraz off-road 17:52 25-08-2004 Michał