Zapraszam na nowe forum ForumJurajskie.pl
To forum pozostanie w roli archiwum, bez możliwości dodawania nowych wątków,
jednocześnie proszę o kontynuowanie dyskusji na nowym forum...


Tytuł : Re: Zabudować Jurę   Nick : Michał Wpis z 09:23 04-09-2004
Dolinę  tanio  sprzedam   
 
Kraków  gazeta.pl  --    Bartłomiej  Kuraś,  Maria  Kudroń  01-09-2004 
Jurajskie  dolinki  krakowskie  z  terenu  chronionego  zmieniają  się  w  dzielnicę  willową.  Dzieje  się  to  za  przyzwoleniem  dyrekcji  Zespołu  Jurajskich  Parków  Krajobrazowych  -  która  powinna  zabiegać  o  ochronę  przyrody  na  tym  terenie  -  i  przy  udziale  miejscowych  samorządowców 
Wielkie  rezydencje  powstają  tu  wbrew  ustawie  o  ochronie  przyrody,  która  nakazuje  w  tym  miejscu  zachować  cechy  charakterystyczne  dla  krajobrazu  Jury  Krakowsko-Częstochowskiej.  Domy  buduje  się  już  nie  tylko  na  terenach  z  widokiem  na  jurajskie  skały,  ale  i  w  samych  dolinach.  Rezydencje  powstały  m.in.  w  Dolinie  Będkowskiej  i  w  Dolinie  Kluczwody.  Ta  ostatnia  została  wręcz  zamknięta  dla  ruchu  turystycznego,  bo  na  szlaku  wybudowano  domy.
-  Wielkie  zainteresowanie  terenem  dolinek  krakowskich  obserwujemy  od  połowy  lat.  90.  Często  działki  nabywają  tu  mieszkańcy  Krakowa  -  przyznaje  Jerzy  Adamus,  radny  gminy  Zabierzów.  -  Od  1995  r.  gmina  wydawała  każdego  roku  po  około  400  zezwoleń  na  budowę  domów  na  działkach,  które  wcześniej  miały  status  rolnych.
-  Mechanizm  jest  taki:  Biuro  nieruchomości  sprzedaje  klientowi  działkę  rolną  w  parku  krajobrazowym.  Stosunkowo  niedrogo,  po  ok.  1500  zł  za  ar.  Wkrótce  po  transakcji,  za  aprobatą  dyrekcji  parku  i  władz  samorządowych,  następuje  przekwalifikowanie  działki  na  budowlaną  -  podaje  nasz  informator.
Ani  dyrekcja  Zespołu  Jurajskich  Parków  Krajobrazowych,  ani  władze  gminy  Zabierzów  nie  potrafią  oficjalnie  wytłumaczyć,  w  jaki  sposób  dochodzi  do  masowego  przekwalifikowywania  gruntów  rolnych  na  budowlane  w  rejonie  dolinek  krakowskich.
-  W  wielu  przypadkach  nie  mogliśmy  temu  zapobiec,  bo  właściciele  działek  rolnych  nawet  nie  zwracali  się  do  nas  o  opinię.  Władze  gminne  i  bez  naszej  opinii  pozwalały  im  budować  -  twierdzi  Jadwiga  Grabczak,  dyrektor  Zespołu  Jurajskich  Parków  Krajobrazowych. 
Dyrektor  nie  chce  powiedzieć,  dlaczego  nie  protestowała  przeciwko  procederowi.
Tymczasem  Józef  Krzyworzeka,  który  jeszcze  w  lipcu  zasiadał  w  fotelu  wójta  Zabierzowa,  a  teraz  został  posłem  w  miejsce  wybranego  do  Parlamentu  Europejskiego  Bogdana  Klicha,  twierdzi,  że  to  Zespół  Jurajskich  Parków  Krajobrazowych  niejednokrotnie  umożliwiał  budowę  nowych  domów.
-  To  prawda,  że  na  dawnych  działkach  rolnych  w  dosyć  dziwnych  okolicznościach  wybudowano  wiele  rezydencji  -  przyznaje.  -  Ludzie  chętnie  kupowali  tu  działki  rolne.  Występowali  o  pozwolenie  na  zabudowę  siedliskową,  która  przysługuje  rolnikom,  a  następnie  o  pozwolenie  na  normalną  zabudowę,  i  budowali  piękne  domy.  Pozwalałem  na  to,  bo  wnioskodawcy  mieli  wszystkie  uzgodnienia,  między  innymi  z  dyrekcji  parków  krajobrazowych.
Według  naszego  informatora  samorządowcy  z  Zabierzowa  i  dyrekcja  Zespołu  Jurajskich  Parków  Krajobrazowych  od  lat  działają  w  porozumieniu.
-  Pani  dyrektor  spotyka  się  z  władzami  gminy  na  różnych  biesiadach,  grillach.  W  takich  nieformalnych  okolicznościach  dogadywali  się,  gdzie  będzie  można  budować  -  twierdzi  nasz  informator  z  gminy  Zabierzów.  -  To  układ  korupcjogenny.  Nowi  właściciele  działek  potrafią  być  wdzięczni  za  umożliwienie  im  wybudowania  domu  w  tym  pięknym  terenie.
Ze  strony  internetowej  dyrekcji  ZJPK 
Zespół  Jurajskich  Parków  Krajobrazowych  został  utworzony  w  1981  r.  w  celu  ochrony  niepowtarzalnego  piękna  krainy  zwanej  Jurą  Krakowską  lub  Jurą.  (...)
Niezwykle  bogata  jest  szata  roślinna  parków.  Jest  to  wynik  zróżnicowania  naturalnych  warunków  siedliskowych,  takich  jak  rzeźba  terenu,  podłoże  i  mikroklimat.  Około  1/5  powierzchni  parków  zajmują  lasy  -  wielogatunkowe  grądy,  różne  zespoły  buczyn,  lasy  łęgowe,  a  także  bory  mieszane  i  bory  sosnowe.  (...)  Wiele  roślin  stanowi  przyrodnicze  osobliwości,  ma  tutaj  jedyne  w  Polsce  stanowiska  występowania  lub  należy  do  gatunków  rzadkich  i  zagrożonych.  (...)
Na  równie  bogatą  faunę  parków  składa  się  około  50  gatunków  ssaków  (bóbr,  nietoperze),  ponad  170  gatunków  ptaków  (bocian  czarny,  ptaki  drapieżne,  zimorodek),  około  20  gatunków  płazów  i  gadów  oraz  25-30  gatunków  ryb.  (...)  Wielką  osobliwością  są  nietoperze.
Świadectwem  wielkiej  wartości  całego,  objętego  ochroną  obszaru  Jury  są  również  cenne  stanowiska  archeologiczne  oraz  pięknie  wkomponowane  w  krajobraz  obiekty  architektoniczne.  Są  one  dowodem  bardzo  długiej,  kulturowej  działalności  człowieka  na  tym  obszarze.
Bieżący wątek:
Zabudować Jurę 11:43 03-09-2004 Mariusz
  Re: Zabudować Jurę 08:47 04-09-2004 RIEMMANN27
   Re: Zabudować Jurę 09:23 04-09-2004 Michał
     Re: Zabudować Jurę 10:14 04-09-2004 togo3
     Re: Zabudować Jurę 09:25 04-09-2004 RIEMMANN27