Zapraszam na nowe forum ForumJurajskie.pl
To forum pozostanie w roli archiwum, bez możliwości dodawania nowych wątków,
jednocześnie proszę o kontynuowanie dyskusji na nowym forum...


Tytuł : Re!: Zarastające skałki   Nick : Goska Wpis z 22:11 31-07-2003
Czesc  Michal,
Masz  racje  co  do  degradacji  Jury.  Bardzo  interesujace  przemyslenia.  Mam  do  Ciebie  prosbe.  Wyslij  mi  chociaz  jedna  fotke  z  ostancami  z  kilkunastu  lat  temu.
Prosze!
Goska
  Przeglądając    ostatnio    zbiory    materiałów    o    Wyżynie,    'znalazłem'
>  stare    fotografie    Podzamcza,    okolic    Mirowa    i    Podesic.
>  Jura    wyglądała    wtedy    całkowicie    odmiennie    -    prawie    całkowicie   
>  odsłonięte    grupy    ostańców,    małe    kryte    strzechą    domki.
>  Cywilizacja    postępuje    i    do    owych    domków    już    nie    powrócimy,    ale   
>  pozostaje    pytanie    o    nowe    inwestycje    i    kształtowanie    krajobrazu.
>  -
>  Na    temat    nowopowstających    rezydencji    było    w    poprzednich    postach,
>  teraz    nieco    o    krajobrazie.
>  P.    Janusz    Radzejowski    w    bardzo    ciekawej    publikacji    'Ekorozwój    JPK'
>  pisze    m.in.    o    konieczności    (połowa    lat    90-tych):
>  -    zakazu    zmian    w    przeznaczeniu    użytkowania    terenu,
>  -    ochronie    przed    zabudową    eksponowanych/widokowych    ciągów    wzgórz,
>  -    ochronie    przed    dewastacją    wizualną,
>  -    ochronie    lasów,    muraw,
>  -    ochronie    układów    urbanistycznych    i    zabytków,
>  -    uregulowanie    pozyskiwania    surowców    mineralnych...
>  -
>  Jak    doskonale    wiemy    praktycznie    większość    tych    i    pozostałych    postulatów   
>  pozostała    nie    spełniona    i    krajobraz    poddawany    jest    dalszej    degradacji.
>  Wracając    do    walorów    widokowych    -    wiele    pisze/mówi    się    o    konieczności
>  zalesiania    nieużytków    -    tylko    dlaczego    w    znacznej    części    dalej    sadzona
>  jest    sosna,    a    praktycznie    nie    prowadzi    się    zalesień    śródpolnych?
>  Powstaje    także    pytanie    o    zarastające    skałki    -    pozwolić    na   
>  dalszą    ekspansje    leszczyny,    jałowców...    czy    systematycznie    odsłaniać
>  skałki    stanowiące    wszak    największy    walor    widokowy    Jury.
>  Osobiście    jestem    zdania,    iż    powinniśmy    częściowo    wycinać    i    pozostawiać
>  eksponowane    ściany    skalne,    czego    bardzo    dobrym    przykładem    jest    Dolina    Wodąca
>  Często    są    to    działania    podejmowane    przez    skałkowców,    jednak    prowadzą    je   
>  zazwyczaj    na    najczęściej    odwiedzanych    grupach    skalnych,    a    jest    wiele    miejsc
>  które    od    początku    lat    90-tych    zarosły    już    całkowicie.
>  -
>  Na    zakończenie    wrócę    do    tematu    tablic    ostrzegawczych    GOPRu.
>  Z    dużym    zdziwieniem    zauważyłem    na    nowo    postawionych    także    logo
>  Zespołu    Parków    Krajobrazowych    -    czyżby    w/g    ZPK    stanowiły    one    miły   
>  akcent    w    krajobrazie    Jury    Krakowsko    -    Częstochowskiej???
>  W    końcu    cytowany    p.    Radziszewski    pisał    o    ochronie    przed    dewastacją    wizualną    :(
>  Czytelników    dawno    nie    odwiedzających    Jury    informuję,    że    obecnie    w    zawierciańskiej
>  części    pod    prawie    każdą    większą    skałką    są    duuuże    jaskrawe    tablice
>  (problemem    jest    forma    i    bezmyślna    lokalizacja,    a    nie    sam    fakt    ich    umieszczania).
Bieżący wątek:
Zarastające skałki 11:26 31-07-2003 Michał
   Re!: Zarastające skałki 22:11 31-07-2003 Goska