Zapraszam na nowe forum ForumJurajskie.pl
To forum pozostanie w roli archiwum, bez możliwości dodawania nowych wątków,
jednocześnie proszę o kontynuowanie dyskusji na nowym forum...


Tytuł : Re: ...dewastacja - LP   Nick : togo3 Wpis z 10:35 17-12-2004
ech  -  muszę  jeszcze  dodać  od  siebie  kilka  zdań:
1.  Lasy  Państwowe  jako  insytucja  zostały  powołane  przedewszystkim  po  to  by  prowadzić  taką  gospodarkę  leśną,  która  to  umozliwi  pozyskanie  jak  największej  ilości  drewna  i  co  by  nie  mówić  i  pisać  jest  to  idea  nadrzędna  tego  przedsiębiorstwa.  Zadaniem  L.P.  nie  jest  ochrona  lasów  lecz  gospodarowanie  nimi  a  to  sa  dwie  odmienne  rzeczy  nie  mające  ze  sobą  raczej  wiele  wspólnych  mianowników.  Zatem  folozofia  działania  L.P.  diametralnie  różni  się  od  filzofi  Parku  Narodowego  czy  Krajobrazowego.  Dla  leśnika  ważne  jest  by  drzewo  w  lesie  było  zdrowe,  miało  prostą  strzałę  itp.  Dlatego  leśnik  będzie  prowadził  wycinkę  selekcyjną  w  lesie,  zwózkę  starych  i  martwych  drzew  itd.  Dla  leśnika  najlepszy  jest  las  monokulturowy,  gdyż  umożliwia  najtaniej  uzyskanie  dużej  ilości  drewna  danego  gatunku  drzew.
|
2.  Biorąc  pod  uwagę  powyższe,  jest  dla  mnie  nie  poważne  domaganie  się  od  lesników  ochrony  lasów  rozumianej  jako  zakaz  przeprowadzania  typowych  prac  pielęgnacyjnych,  selekcyjnych  czy  nawet  zrywki  drewna  itp.  TO  NIE  ROLĄ  LESNIKA  JEST  TYPOWO  OCHRANIARSKI  SPOSÓB  TRAKTOWANIA  LASU!!  Do  ochrony  terenów  powołane  są  właśnie  Parki  Krajobrazowe  i  Narodowe.  Na  Jurze  jest  Park  Krajobrazowy  i  biorąc  pod  uwagę  stopień  przekształcenia  krajobrazu  przez  człowieka  i  powierzchnię  obszarów  wmiarę  słabo  przekształconych  jaki    i  stopień  zaludnienia  zakladnie  tutaj  Parku  Narodowego  jest  raczej  słabo  uzasadnione.
Bieżący wątek:
Bestialska dewastacja 07:15 13-12-2004 RIEMMANN27
  ...dewastacja - LP 10:55 16-12-2004 Michał
   Re: ...dewastacja - LP 10:35 17-12-2004 togo3
     Re: ...dewastacja - LP 13:48 17-12-2004 Mariusz
      Re: ...dewastacja - LP 18:02 17-12-2004 togo3
      Re: ...dewastacja - LP 16:37 17-12-2004 RIEMMANN27
   Re: ...dewastacja - LP 12:04 16-12-2004 Mariusz
     Re: ...dewastacja - LP 08:26 17-12-2004 juzo
      Re: ...dewastacja - LP 09:01 17-12-2004 miki
  Re: Bestialska dewastacja 21:41 13-12-2004 Michał
   Re: Bestialska dewastacja 07:14 14-12-2004 RIEMANN27
     Re: Bestialska dewastacja 11:01 14-12-2004 Mariusz
      Re: Bestialska dewastacja 18:40 14-12-2004 miki
        Re: Bestialska dewastacja 07:02 15-12-2004 RIEMMANN27
         Re: Bestialska dewastacja 08:57 15-12-2004 miki
           Re: Bestialska dewastacja 16:10 15-12-2004 Mariusz
            Re: Bestialska dewastacja 17:03 15-12-2004 RIEMMANN27
      Re: Bestialska dewastacja 17:29 14-12-2004 RIEMMANN27
  Re: Bestialska dewastacja 09:18 13-12-2004 miki
   Re: Bestialska dewastacja 13:13 15-12-2004 togo3
     Re: Bestialska dewastacja 16:02 15-12-2004 Mariusz
     Re: Bestialska dewastacja 14:15 15-12-2004 RIEMMANN27