Zapraszam na nowe forum ForumJurajskie.pl
To forum pozostanie w roli archiwum, bez możliwości dodawania nowych wątków,
jednocześnie proszę o kontynuowanie dyskusji na nowym forum...


Tytuł : Re: ...dewastacja - LP   Nick : Mariusz Wpis z 13:48 17-12-2004
    ech   Togo,  Togo
>  1.   Lasy   Państwowe   jako   insytucja   zostały   powołane   przedewszystkim   po   to   by   prowadzić   taką   gospodarkę   leśną,   która   to   umozliwi   pozyskanie   jak   największej   ilości   drewna   i   co   by   nie   mówić   i   pisać   jest   to   idea   nadrzędna   tego   przedsiębiorstwa.   Zadaniem   L.P.   nie   jest   ochrona   lasów   lecz   gospodarowanie   nimi   a   to   sa   dwie   odmienne   rzeczy   nie   mające   ze   sobą   raczej   wiele   wspólnych   mianowników.  
Zgodnie  z  ustawą  o  lasach  celem  LP  jest:
1)  zachowanie  lasów  i  korzystnego  ich  wpływu  na  klimat,  powietrze,  wodę,  glebe,  warunki  zycia  i  zdrowia  człowieka  oraz  na  równowage  przyrodniczą
2)  ochrona  lasów  ...
3)  ochrona  gleb  i  terenów  szczególnie  narażonych  na  zanieczyszczenia  lub  uszkodzenia  oraz  o  specjalnym  znaczeniu  społecznym
4)  ochrona  wód  powierzchniowych  i  głębinowych,  retencji  zlewni  ...
i    dopiero  na  piatym  miejscu  jest:
5)  produkcja,  na  zasadzie  racjonalnej  gospodarki,  drewna  oraz  surowców  i  produktów  ubocznego  uzytkowania  lasów
Dla   leśnika   najlepszy   jest   las   monokulturowy,   gdyż   umożliwia   najtaniej   uzyskanie   dużej   ilości   drewna   danego   gatunku   drzew.
Bzdura.  Monokultura  jest  drogim  sposobem  pozyskiwania  drewna.  Weź  pod  uwage    wszystkie  staraty  jakie  są  wynikiem  monokultury  (gradacje  owadów  i  związane  z  nieskuteczne  a  drogie  sposoby  walki,  stosowanie  środków  chemicznych  i  ich  skutki    dla  przyrody,  człowieka,  rolnictwa;  pożary  na  znacznych  obszarach  itp.  o  sprawach  przyrodniczych  nie  wspominajac)
>  2.   Biorąc   pod   uwagę   powyższe,   jest   dla   mnie   nie   poważne   domaganie   się   od   lesników   ochrony   lasów   rozumianej   jako   zakaz   przeprowadzania   typowych   prac   pielęgnacyjnych,   selekcyjnych   czy   nawet   zrywki   drewna   itp.  
Nie  przypominam  sobie  abyśmy  postulowali  wprowadzenie  takich  zakazów.  W  parkach  narodowych  też  przeprowadza  się  wycinki  drzew.
Bieżący wątek:
Bestialska dewastacja 07:15 13-12-2004 RIEMMANN27
  ...dewastacja - LP 10:55 16-12-2004 Michał
   Re: ...dewastacja - LP 10:35 17-12-2004 togo3
     Re: ...dewastacja - LP 13:48 17-12-2004 Mariusz
      Re: ...dewastacja - LP 18:02 17-12-2004 togo3
      Re: ...dewastacja - LP 16:37 17-12-2004 RIEMMANN27
   Re: ...dewastacja - LP 12:04 16-12-2004 Mariusz
     Re: ...dewastacja - LP 08:26 17-12-2004 juzo
      Re: ...dewastacja - LP 09:01 17-12-2004 miki
  Re: Bestialska dewastacja 21:41 13-12-2004 Michał
   Re: Bestialska dewastacja 07:14 14-12-2004 RIEMANN27
     Re: Bestialska dewastacja 11:01 14-12-2004 Mariusz
      Re: Bestialska dewastacja 18:40 14-12-2004 miki
        Re: Bestialska dewastacja 07:02 15-12-2004 RIEMMANN27
         Re: Bestialska dewastacja 08:57 15-12-2004 miki
           Re: Bestialska dewastacja 16:10 15-12-2004 Mariusz
            Re: Bestialska dewastacja 17:03 15-12-2004 RIEMMANN27
      Re: Bestialska dewastacja 17:29 14-12-2004 RIEMMANN27
  Re: Bestialska dewastacja 09:18 13-12-2004 miki
   Re: Bestialska dewastacja 13:13 15-12-2004 togo3
     Re: Bestialska dewastacja 16:02 15-12-2004 Mariusz
     Re: Bestialska dewastacja 14:15 15-12-2004 RIEMMANN27