Zapraszam na nowe forum ForumJurajskie.pl
To forum pozostanie w roli archiwum, bez możliwości dodawania nowych wątków,
jednocześnie proszę o kontynuowanie dyskusji na nowym forum...


Tytuł : Re: ...dewastacja - LP   Nick : togo3 Wpis z 18:02 17-12-2004
 
>  Zgodnie   z   ustawą   o   lasach   celem   LP   jest:
>  1)   zachowanie   lasów   i   korzystnego   ich   wpływu   na   klimat,   powietrze,   wodę,   glebe,   warunki   zycia   i   zdrowia   człowieka   oraz   na   równowage   przyrodniczą
>  2)   ochrona   lasów   ...
>  3)   ochrona   gleb   i   terenów   szczególnie   narażonych   na   zanieczyszczenia   lub   uszkodzenia   oraz   o   specjalnym   znaczeniu   społecznym
>  4)   ochrona   wód   powierzchniowych   i   głębinowych,   retencji   zlewni   ...
>  i      dopiero   na   piatym   miejscu   jest:
>  5)   produkcja,   na   zasadzie   racjonalnej   gospodarki,   drewna   oraz   surowców   i   produktów   ubocznego   uzytkowania   lasów
|
|
|
Racja  jednakze  filozofia  ochrony  zasobów  przyrodniczych  reprezentowana  przez  leśników  zasadniczo  odbiega  od  tejże  filozofii  reprezentowanej  przez  biologów.  Leśnik  mimo  wszystko  patrzy  na  las  przez  pryzmat  możliwych  do  pozyskania  kubików  drewna.  Oczywiście  są  wyjątki  od  takiego  jednakze  są  to  raczej  odosobnione  przypadki.  Mówię  więc  o  ogóle,  o  ogólnym  podejściu  do  spraw  lasu  reprezentowanym  przez  leśników.  To,  że  ustawa  mówi  to  czy  tamto  to  jeszcze  nic  nie  oznacza.  Trzeba  by  tu  doprecyzować  znaczenie  słowa  "ochrona".  Bo  na  czymze  ona  niby  miałaby  polegać???np.  "ochrona  lasów"  -  dla  leśnika  oznacza  raczej  tyle  co  -  chronić  las  przed  szkodnikami.  Zauważ  jednak,  ze  samo  pojęcie  "szkodnik"  wartościuje  pewne  gatunki  roslin  czy  zwierząt  na  te  dobre  i  te  złe  co  z  punktu  widzenia  biologa  jest  bezsensu.  Kryteria  bodziału  na  szkodniki  i  tzw  nie  szkodniki  są  arbitralnie  ustalone,  wymyślone  przez  człowieka  i  nijak  się  mają  do  rzeczywistych  właściwości  danego  gatunku.  Przeciez  wszystkie  gatunki  żyły  na  Ziemi    już  wiele  dawniej  niż  pojawienie  się  tzw  racjonalnej  gospodarki  leśnej.  I  co  czy  wtych  dawnych,  ba  barbarzyńskich  czasach  nie  było  lasów??  Czy  te  lasy  zostały  zżarte  przez  szkodniki??  Tak  prawdę  powiedziawszy  to  tzw  "szkodniki"  pojawiły  się  dopiero  wówczas,  gdy  człowiek  zaczął  ingerować  w  delikatną  równowagę  w  jakiej  są  naturalne  zbiorowiska  leśne  i  nietylko  leśne.
||
|
>  Bzdura.   Monokultura   jest   drogim   sposobem   pozyskiwania   drewna.  
|
|
tak  tak  to  skąd  niby  te  łane  sadzonych  pod  rząd  sosenek?? 
|
|
>  >   2.    Biorąc    pod    uwagę    powyższe,    jest    dla    mnie    nie    poważne    domaganie    się    od    lesników    ochrony    lasów    rozumianej    jako    zakaz    przeprowadzania    typowych    prac    pielęgnacyjnych,    selekcyjnych    czy    nawet    zrywki    drewna    itp.   
>  Nie   przypominam   sobie   abyśmy   postulowali   wprowadzenie   takich   zakazów.   W   parkach   narodowych   też   przeprowadza   się   wycinki   drzew.
|
no  tu  może  troche  przesadziłem;)  nie  byłem  zbyt  precyzyjny  -  chodzi  mi  o  to,  że  w  lesie  gospodarczym  raczej  nie  pozostawia  się  np.  martwych,  czy  chorych  drzew  ze  wzgledu  na  fakt,  że  mogą  one  stanowić  zagrozenie  dla  drzew  zdrowych,  ponadto  wycinki    selekcyjne  prowadzone  przez  leśników  mają  na  celu  usunać  okazy  nie  nadające  się  do  daleszej  obróbki  czy  też  nie  stanowiące  większej  wartości  tj.  drzewka  bardzo  słabe,  o  powyginanym  pniu  itp.  Dla  lesnika  ważne  jest  by  chodowane  drzewo  miało  piekną  prostą  strzałę  i  tylko  takie  się  zostawia... 
Wyinki  czy  prace  selekcyjne  prowadzone  w  Parku  Narodowym  mają  jendakże  inny  cel,  służą  czemu  innemu  -  nie  są  po  to  by  wychodowawć  piekne  wysokie  drzewa,  z  których  potem  będzie  można  uzyskać  piękne  proste  deski.
Bieżący wątek:
Bestialska dewastacja 07:15 13-12-2004 RIEMMANN27
  ...dewastacja - LP 10:55 16-12-2004 Michał
   Re: ...dewastacja - LP 10:35 17-12-2004 togo3
     Re: ...dewastacja - LP 13:48 17-12-2004 Mariusz
      Re: ...dewastacja - LP 18:02 17-12-2004 togo3
      Re: ...dewastacja - LP 16:37 17-12-2004 RIEMMANN27
   Re: ...dewastacja - LP 12:04 16-12-2004 Mariusz
     Re: ...dewastacja - LP 08:26 17-12-2004 juzo
      Re: ...dewastacja - LP 09:01 17-12-2004 miki
  Re: Bestialska dewastacja 21:41 13-12-2004 Michał
   Re: Bestialska dewastacja 07:14 14-12-2004 RIEMANN27
     Re: Bestialska dewastacja 11:01 14-12-2004 Mariusz
      Re: Bestialska dewastacja 18:40 14-12-2004 miki
        Re: Bestialska dewastacja 07:02 15-12-2004 RIEMMANN27
         Re: Bestialska dewastacja 08:57 15-12-2004 miki
           Re: Bestialska dewastacja 16:10 15-12-2004 Mariusz
            Re: Bestialska dewastacja 17:03 15-12-2004 RIEMMANN27
      Re: Bestialska dewastacja 17:29 14-12-2004 RIEMMANN27
  Re: Bestialska dewastacja 09:18 13-12-2004 miki
   Re: Bestialska dewastacja 13:13 15-12-2004 togo3
     Re: Bestialska dewastacja 16:02 15-12-2004 Mariusz
     Re: Bestialska dewastacja 14:15 15-12-2004 RIEMMANN27