Dział O JURZE - Historia regionu

Wierzbica, krzyż przydrożny
Historia rozwoju kultury i osadnictwa na terenach Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej sięga czasów dolnego paleolitu - czasów, kiedy nasi odlegli praprzodkowie poszukiwali schronienia w jurajskich jaskiniach. Od tego czasu były to tereny stale zamieszkane, jednak ze względu na specyfikę obszaru pozostawały raczej na uboczu głównego nurtu rozwoju. Z wyjątkiem Dol. Wisły nie wytworzyły się tu duże ośrodki osadnicze, czy rzemieślnicze. Natomiast od czasów średniowiecza do XXw. był to obszar przygraniczny początkowo pomiędzy Koroną, a Śląskiem, póĄniej przebiegały tędy granice zaborów.
W połączeniu z warunkami przyrodniczymi takie uwarunkowania historyczne miały niewątpliwy wpływ na rozwój społeczna - ekonomiczny Wyżyny.
W dalszej części dla zwiększenia czytelności przyjmuję następujący podział:
 • Pradzieje - od paleolitu dolnego do Chrztu Polski (966r.)
 • Wieki Średnie - od 966r. do Konstytucji Nihil Novi (3 maj 1505)
 • Rzeczpospolita Szlachecka - od 1505 do I rozbioru (w przygotowaniu)
 • Rozbiory - od 1773 do odzyskania niepodległości w 1918r. (w przygotowaniu)
 • Wiek XX - do 1918r. do teraĄniejszości. (w przygotowaniu)

 • Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

  JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


  2001-2020 © Michał Demel
  tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
  JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl