Ochrona przyrody na Jurze - Park Krajobrazowy Orlich Gniazd


Powierzchnia parku wynosi 59 663ha i jest to największy fragment ZJPK.
Obejmuje on całe P.Częstochowskie, fragment Wyż.Śląskiej - Kotlina Mitręgi i pn część Płaskowyżu Ojcowskiego. W południowej części Parku z powodu znacznej degradacji wydzielono enklawę JOChK zawierającą miejscowości Klucze, Chechło, Rodaki, Ryczówek, Kwaśniów i Golczowice.

Akcentem dominującym w krajobrazie są ostańce zbudowane głównie z wapieni górnojurajskich, liczne jaskinie i schroniska skalne, źródła, oraz znaczną liczbę rozległych obniżeń wypełnionych piaskami rzecznolodowcowymi.

Na terenie Parku położone jest 10 rezerwatów:
 • rez. leśny Zielona Góra 19,66ha
 • rez. leśny Kaliszak 14,64ha
 • rez. leśny Sokole Góry 215,95ha
 • rez. krajobrazowy Parkowe 153,22ha
 • rez. leśny Bukowa Kępa 52,8ha
 • rez. leśny Ostrężnik 4,1ha
 • rez. przy. nieożywionej Góra Zborów 45ha
 • rez. leśny Góra Chełm 12,19ha
 • rez. leśny Ruskie Góry 153,65ha - utworzony w 2000r.
 • rez. krajobrazowy Smoleń 4,32ha
 • rez. florystyczny Michałowice 12,6ha

  W części północnej od połowy lat 90-tych planowane jest utoworzenie Jurajskiego Parku Narodowego składającego się z enklawy Olszyńskiej (Sokole Góry i skalne ostańce okolic Olsztyna), oraz Złotopotockiej obejmującej Dolinę Wiercicy i tereny na wschód od niej.
 • Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

  JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


  2001-2020 © Michał Demel
  tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
  JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl