Ochrona przyrody na Jurze - Rudniański Park Krajobrazowy


Powierzchnia parku wynosi 4610ha, część północna leży na garbie Tenczyńskim, natomiast południowa w Bramie Krakowskiej, od południa granicę Parku wyznacza Wisła.

Obszar ma bardzo zróżnicowaną budowę geologiczna o charakterze zrębowym i znajdziemy tu m.in.: porfiry, melafiry, tufy jak i dolnojurajskie glinki ogniotrwałe.

Na terenie Parku jest jeden rezerwat przyrody nieożywionej Kajasówka 11,83ha
Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2020 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl