Ochrona przyrody na Jurze - Park Krajobrazowy Stawki


Powierzchnia parku wynosi 1800ha i położony jest w Niecce Włoszczowskiej, czyli już poza terenem właściwej Jury, obejmując północną część lasów złotopotockich.

Na jego obszarze można wydzielić dwie znacznie różniące się strefy :
 • zachodnia - wyżej położona porośnięta świetlistym lasem mieszanym
 • wschodnia - podmokła porośnięta olszą, jesionem i jodłą

  PK Stawki i jego bezpośrednie sąsiedztwo to jak na Jurę bardzo dużo terenów podmokłych, z licznymi zbiornikami wodnymi i bardzo malowniczo meandrującą rzeką Wiercicą.

  Na terenie Parku położony jest rezerwat Wielki Las - rez. leśny o pow. 32,12ha
 • Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

  JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


  2001-2020 © Michał Demel
  tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
  JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl