Ochrona przyrody na Jurze - Tenczyński Park Krajobrazowy


Powierzchnia parku wynosi 11 747ha, praktycznie w całości leży na Garbie Tenczyńskim, tylko w okolicy Dulowej obejmuje fragment Rowu Krzeszowickiego. Park Park rozciąga się równoleżnikowym pasem między Bolęcinem (na zach.), a Bronowicami (na wsch.).

Charakterystyczna jest geologia Parku - skałada się na nią cały zespół trzeciorzędowych zrębów, w części wschodniej zbliżona rzeźbą do Dolinek Krakowskich, natomiast fragment zach. zachował zrębowy charakter,zróżnicowaną bud. geol. Znajdziemy tu permskie melafiry i diabazy, karbońskie piaskowce i wegiel kam., a w okolicach Kwaczały skamieniałe araukarie.

Na terenie Parku położone są cztery rezerwaty:
 • rez. krajobrazowy Skały Kmity 19,47ha
 • rez. kraj. Lipowiec 12,44ha
 • rez. kraj. Dolina Mnikowska 20,89ha
 • rez. leśny Bukowiec 22,76ha
 • Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

  JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


  2001-2020 © Michał Demel
  tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
  JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl