Dział O JURZE - Orle Gniazda - Udórz

Udórz
Ruiny rycerskiego zamku na cyplu wzgórza Zamczysko wcinającym się bardzo stromymi zboczami w dolinę Udorki. Zbudowany prawdopodobnie w 2 połowie XIV w. przez rodzinę Długoszów h. Wieniawa na planie wieloboku o powierzchni około 600m kw. W końcu XVI w. (1581r.) w rękach A. Korycińskiego. Zachowały się fragmenty kamiennych murów, na podstawie badań przeprowadzonych w latach 80 przypuszcza się, iż zamek nie był stale użytkowany.W bezpośredniem sąsiedztwie ruin znajdują się pozostałości (wały) grodziska kultury łużyckiej.
Miejsce stosunkowo mało znane, położone z dala od głównych szlaków Jury, jednak podobnie jak cała Dolina Udorki zdecydowanie warte odwiedzenia...

Wybrane zdjęcia zamku w większym formacie »»»
Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2020 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl