Między Wartą, Nidą i Pilicą - fotorelacje autora JuraPolska.com z prywatnych wycieczek pieszych, rowerowych i kajakowych.
Jura Krakowsko - Częstochowska


miejsca - Początek wypasu kóz na Górze Zborów - 02.08.2007

Fotorelacja archiwalna zamieszczona na serwerze w 2017r.
Podobnie jak wszystkie relacje sprzed 2013r. jest ona uboga w opisy, a zdjęcia są całkowicie bez obróbki, oczywiście poza zmniejszeniem i wyostrzeniem.
Kozy na Górze Zborów

Początek (drugi dzień) wypasu kóz na Górze Zborów prowadzonego w ramach "czynnej ochrony muraw kserotermicznych"

Kozy na Górze Zborów

Początki wypasu kóz na Górze Zborów.

Kozy na Górze Zborów

Początki wypasu kóz na Górze Zborów.

Kozy na Górze Zborów

Początki wypasu kóz na Górze Zborów.

Kozy na Górze Zborów

Początki wypasu kóz na Górze Zborów.

Kozy na Górze Zborów

Początki wypasu kóz na Górze Zborów.

Powrót do spisu wycieczek »»»Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2020 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl