Między Wartą, Nidą i Pilicą - fotorelacje autora JuraPolska.com z prywatnych wycieczek pieszych, rowerowych i kajakowych.
Jura Krakowsko - Częstochowska


miejsca - Okolice Włodowic po letniej burzy - 4.07.2007

Fotorelacja archiwalna zamieszczona na serwerze w 2017r.
Podobnie jak wszystkie relacje sprzed 2013r. jest ona uboga w opisy, a zdjęcia są całkowicie bez obróbki, oczywiście poza zmniejszeniem i wyostrzeniem.
Okolice Włodowic

Burzowe chmury na kuestą.

Okolice Włodowic

Dawny posterunek graniczny między Generalną Gubernią a terenami włączonymi do III Rzeszy (Warthenau).
Granica przbiegała w tym miejscu szczytem Góry Włodowskiej +/- równolegle do kuesty, z tym że Włodowice, Pomrożyce, Kromołów i Podzamcze włączono do Rzeszy, a Żarki, Jaworznik, G. Włodowska, Skarżyce, Karlin i Ryczów do GG.

Okolice Włodowic

Góra Włodowska, widok w kierunku Rzędkowic, wspomniana wcześniej granica przecinała widoczną drogę kilkadziesiąt metrów za samochodem.

Okolice Włodowic

Góra Włodowska

Okolice Włodowic

Góra Włodowska

Okolice Włodowic

Góra Włodowska, droga na Rzędkowickie Gaje.

Okolice Włodowic

Góra Włodowska, droga na Rzędkowickie Gaje.

Okolice Włodowic

Góra Włodowska, droga na Rzędkowickie Gaje.

Okolice Włodowic

Góra Włodowska, droga na Rzędkowickie Gaje.

Okolice Włodowic

Widok na Skałki Rzędkowickie.

Powrót do spisu wycieczek »»»Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2020 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl