Między Wartą, Nidą i Pilicą - fotorelacje autora JuraPolska.com z prywatnych wycieczek pieszych, rowerowych i kajakowych.
Jura Krakowsko - Częstochowska


miejsca - do Podzamcza, Pilicy i Szypowic - 8.08.2007

Fotorelacja archiwalna zamieszczona na serwerze w 2017r.
Podobnie jak wszystkie relacje sprzed 2013r. jest ona uboga w opisy, a zdjęcia są całkowicie bez obróbki, oczywiście poza zmniejszeniem i wyostrzeniem.
Podzamcze

Podzamcze, wzgórze Suchy Połeć.

Podzamcze

Suchy Połeć, umocnienie Linii B1 z 1944r.

Podzamcze

Suchy Połeć, umocnienie Linii B1 z 1944r.

Podzamcze

Suchy Połeć, umocnienie Linii B1 z 1944r.

Podzamcze

Suchy Połeć, umocnienie Linii B1 z 1944r.

Podzamcze

Widok z Suchego Połcia na Sanktuarium MB Skałkowej w Podzamczu.

Pilica

Remontowana fara w Pilicy.

Pilica

Fara w Pilicy.

Pilica

Remontowana fara w Pilicy.

Pilica

Kościół św. Jerzego w Pilicy.

Pilica

Zespół parkowo-pałacowy w Pilicy, budynek dawnej oranżerii.

Pilica

Zespół parkowo-pałacowy w Pilicy - drzwi do...? Może do tych sławnych tuneli łączących jakoby Pilicę z Podzamczem ;)

Pilica

Zespół parkowo-pałacowy w Pilicy.

Pilica

Zespół parkowo-pałacowy w Pilicy.

Pilica

Zespół parkowo-pałacowy w Pilicy.

Pilica

Zespół parkowo-pałacowy w Pilicy - sowy.

Pilica

Zespół parkowo-pałacowy w Pilicy - fronton pałacu.

Pilica

Zespół parkowo-pałacowy w Pilicy - stajnie/wozownie.

Pilica

Zespół parkowo-pałacowy w Pilicy - altana parkowa.

Pilica

Zespół parkowo-pałacowy w Pilicy.

Pilica

Zespół parkowo-pałacowy w Pilicy - na otaczających pałac fortalicjach (zdjęcia murów gdzieś w innych fotorelacjach).

Pilica

Zespół parkowo-pałacowy w Pilicy.

Pilica

Zespół parkowo-pałacowy w Pilicy - lipa królowej Elżbiety.

Pilica

Zespół parkowo-pałacowy w Pilicy - jeszcze raz wozownia.

Pilica

Zespół parkowo-pałacowy w Pilicy.

Pilica

Zespół parkowo-pałacowy w Pilicy.

Pilica

Dawna zabudowa Pilicy.

Pilica

Dawna zabudowa Pilicy.

Pilica

Dawna zabudowa Pilicy.

Kapliczka

Drewniana kapliczka słupowa w Szypowicach.

Kapliczka

Drewniana kapliczka słupowa w Szypowicach.

Kapliczka

Drewniana kapliczka słupowa w Szypowicach.

Powrót do spisu wycieczek »»»Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2020 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl