Między Wartą, Nidą i Pilicą - fotorelacje autora JuraPolska.com z prywatnych wycieczek pieszych, rowerowych i kajakowych.
Jura Krakowsko - Częstochowska


miejsca - Góra Birów - 17.08.2007

Fotorelacja archiwalna zamieszczona na serwerze w 2017r.
Podobnie jak wszystkie relacje sprzed 2013r. jest ona uboga w opisy, a zdjęcia są całkowicie bez obróbki, oczywiście poza zmniejszeniem i wyostrzeniem.
Góra Birów

Góra Birów pierwszy etap rekonstrukcji grodu - mur od +/- zachodniej strony wzgórza.

Góra Birów

Góra Birów jeszcze sprzed budowy XXIw. grodu.

Góra Birów

Góra Birów

Góra Birów

Góra Birów

Góra Birów

Góra Birów

Góra Birów

Góra Birów, widok na Zamek Ogrodzieniec.

Góra Birów

Jaskinie w masywie Góry Birów.

Góra Birów

Jaskinie w masywie Góry Birów.

Góra Birów

Jaskinie w masywie Góry Birów.

Powrót do spisu wycieczek »»»Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2020 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl