Między Wartą, Nidą i Pilicą - fotorelacje autora JuraPolska.com z prywatnych wycieczek pieszych, rowerowych i kajakowych.
Jura Krakowsko - Częstochowska


miejsca - Odsłanianie skałek Grzędy Mirowskiej - 17.12.2015

Grzęda Mirowska, 1,5km wał skalny rozczłonkowany licznymi erozyjnymi zakolami rozciągający się między ruinami zamku Mirów ulokowanego na zachodnim jej krańcu, a odbudowanym zamkiem Bobolice na skraju wschodnim. Jeden z najpiękniejszych i najcenniejszych fragmentów północnej części Jury Krakowsko - Częstochowskiej. Obszar objęty Parkiem Krajobrazowym Orlich Gniazd i Natura 2000 - Ostoja Kroczycka to nie tylko bogactwo środowiska abiotycznego z wyniosłymi ostańcami i jaskiniami, świata przyrody ożywionej z licznymi zaroślami i murawami kserotermicznymi i murawami naskalnymi, ale również namacalne dowody historii tego terenu.
Niestety Grzędy dotyka palący problem całej Wyżyny K-Cz jakim jest postępująca sukcesja roślinna pochłaniająca tak jeszcze kilkadziesiąt lat temu charakterystyczny krajobraz kulturowy z otwartymi przestrzeniami i wapiennymi skałami dominującymi w krajobrazie. By temu przeciwdziałać co pewien czas mechanicznie usuwane są krzewy i drzewa, oraz w coraz większej części miejsc (okolice Olsztyna, Podlesic, Rzędkowic) wprowadzany jest wypas owiec i kóz. Poprzednio wycinka na mniejszą jednak skalę była prowadzona wiosną 2006r. i w ciągu tych 10-ciu lat masywy ponownie zarosły do tego stopnia że wędrując biegnącym grzbietem Szlakiem Orlich Gniazd na widoki raczej liczyć nie można było...
Poniżej kilkanaście zdjęć wykonanych dziś w południe, niestety pogoda nie dopisała i pod koniec zaczynał padać deszcz, oczywiście dopiero jak wszystkie ścięte zostaną uprzątnięte w pełni będzie można docenić ogrom pracy i zmiany w krajobrazie. Koniecznie trzeba będzie wybrać się z aparatem jak spadnie więcej śniegu i w maju.


Grzęda Mirowska

Jedno z moich ulubionych zdjęć Grzędy z 2010r. większe zdjęcie - tutaj (1600px)

Grzęda Mirowska


Grzęda jesienią 2014r.

Wycinka na Grzędzie Mirowskiej - 2015r.

Na początek zamek Mirów.

Wycinka na Grzędzie Mirowskiej - 2015r.

Wycinka na Grzędzie Mirowskiej - 2015r.

Wycinka na Grzędzie Mirowskiej - 2015r.

Wycinka na Grzędzie Mirowskiej - 2015r.

Wycinka na Grzędzie Mirowskiej - 2015r.

Wycinka na Grzędzie Mirowskiej - 2015r.

Wycinka na Grzędzie Mirowskiej - 2015r.

Praktycznie przy samym szlaku w masywie Trzech Sióstr jest niewielki awen ze zniszczoną szatą naciekową i bardzo śliskim podejściem do otworu - warto go zabezpieczyć gdyż o wypadek nietrudno a ludzi tam chadza wielu.

Wycinka na Grzędzie Mirowskiej - 2015r.

Wycinka na Grzędzie Mirowskiej - 2015r.

Wycinka na Grzędzie Mirowskiej - 2015r.

Masyw z Turnią Kukuczki, dzięki wycince ponownie byłem w kilku miejscach od których by przez ostatnie lata dotrzeć trzeba się było przez gęste krzaczory przedzierać.

Wycinka na Grzędzie Mirowskiej - 2015r.

Grzęda Mirowska i zamek Mirów.

Wycinka na Grzędzie Mirowskiej - 2015r.

Zakole z Krótką Grzędą i Mniszkiem

Wycinka na Grzędzie Mirowskiej - 2015r.

Odsłonięte szczytowe partie skał między Skrzypcami a Skałą z Grotą. Biegnie tu w dół do Jaskini Stajnia stroma ścieżka, którą nie raz biegało się w górę by założyć stanowisko nad Niemiecką Drabiną. Teraz było tak ślisko że nie odważyłem się zejść.

Wycinka na Grzędzie Mirowskiej - 2015r.

Grzęda Mirowska widziana ze skalnej półki nad Klawiaturą

Wycinka na Grzędzie Mirowskiej - 2015r.

Wycinka na Grzędzie Mirowskiej - 2015r.

Wycinka na Grzędzie Mirowskiej - 2015r.

Wycinka na Grzędzie Mirowskiej - 2015r.

Wycinka na Grzędzie Mirowskiej - 2015r.

Wycinka na Grzędzie Mirowskiej - 2015r.

Wycinka na Grzędzie Mirowskiej - 2015r.

Skrzypce z otworami wejściowymi Jaskini Suchej i Skała z Grotą wewnątrz której jest Jaskinia Stajnia (cenne stanowisko archeologiczne).

Wycinka na Grzędzie Mirowskiej - 2015r.

Ścieżka u północnego podnóża Grzędy którą od kilku lat zazwyczaj wycieczki prowadzam, po obecnej wycince będzie można też w końcu górą chodzić.

Wycinka na Grzędzie Mirowskiej - 2015r.

Można ponownie bez problemów dojść do mojego ulubionego miejsca :)

Mirów

Bezmózgowcy zamek pobazgrali...

Mirów

Mirów.

Powrót do spisu wycieczek »»»Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2019 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl