Między Wartą, Nidą i Pilicą - fotorelacje autora JuraPolska.com z prywatnych wycieczek pieszych, rowerowych i kajakowych.
Jura Krakowsko - Częstochowska


miejsca - Archiwalna fotorelacja z okolic Doliny Wodącej - 25.12.2003

Jak w tytule, czyli zamieszczona na serwerze w grudniu 2015r. fotorelacja z samochodowo-pieszego wyjazdu w Dolinę Wodącą. Podobnie jak wszystkie archiwalne relacje będzie ona raczej uboga w opisy, a zdjęcia są całkowicie bez obróbki, oczywiście poza zmniejszeniem i wyostrzeniem.


Pilica

Opustoszały świąteczny rynek w Pilicy

Dolina Wodąca

Słoneczna, mroźna i całkowicie opustoszała Dolina Wodąca

Dolina Wodąca

Zakratowany otwór Jaskini Biśnik, jednego z najciekawszych stanowisk paleolitycznych Jury.

Dolina Wodąca

Ścieżka na szczyt Grodzisk.

Dolina Wodąca

Skalna kulminacja Grodziska Pańskiego.

Dolina Wodąca

Widok z Grodziska na Zegarowe i Smoleń.

Dolina Wodąca

Nieistniejący obecnie a wtedy częściowo uszkodzony podest widokowy na Grodzisku. Stalowe kratownice, podobnie jak część łańcuchów skradziono krótko po ich zamontowaniu.

Dolina Wodąca

Widok na środkową część Pasma Smoleńsko-Niegowonickiego.

Dolina Wodąca

Widok na Krzywość.

Dolina Wodąca

Jeden z filarów Goncerzowej gdzie gniazdują kruki.

Dolina Wodąca

Ponownie widok na Krzywość

Dolina Wodąca

Widok z Krzywości na Zegarowe.

Dolina Wodąca

Pola między Krzywością a Kyciową.

Dolina Wodąca

Nieistniejące od wielu już lat siedlisko w Smoleniu-Podlesiu.

Dolina Cisowej

Górna część Doliny Cisowej.

Dolina Cisowej

Dolna część Doliny Cisowej, prostopadłej tu względem bliskiej już Doliny Górnej Pilicy.

Kolonia Dobra

Zjazd z Kol. Dobrej w kierunku Pilicy.

Powrót do spisu wycieczek »»»Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2020 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl