Między Wartą, Nidą i Pilicą - fotorelacje autora JuraPolska.com z prywatnych wycieczek pieszych, rowerowych i kajakowych.
Jura Krakowsko - Częstochowska


miejsca - jesienne Skałki Morskie - 26.10.2007

Fotorelacja archiwalna zamieszczona na serwerze w 2017r.
Podobnie jak wszystkie relacje sprzed 2013r. jest ona uboga w opisy, a zdjęcia są całkowicie bez obróbki.
Skałki Morskie

Zamek Bąkowiec w Morsku.

Skałki Morskie

Zamek Bąkowiec w Morsku.

Skałki Morskie

Łężec, widok z wyciągu na G. Aptekę i G. Zborów.

Skałki Morskie

Skałki Morskie

Skałki Morskie

Pionowy otwór Jaskini Stefanowa Dziura w Skałkach Morskich

Skałki Morskie

Skałki Morskie, przy szpatowni koło Stefanowej Dziury.

Skałki Morskie

Skałki Morskie

Skałki Morskie

Skałki Morskie

Skałki Morskie

Skałki Morskie

Skałki Morskie

Skałki Morskie

Skałki Morskie

Skałki Morskie

Skałki Morskie

Skałki Morskie

Skałki Morskie

Widok na Skałki Morskie z polnej drogi Morsko-Zaborze - Rzędkowice

Powrót do spisu wycieczek »»»Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2020 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl