Między Wartą, Nidą i Pilicą - fotorelacje autora JuraPolska.com z prywatnych wycieczek pieszych, rowerowych i kajakowych.
Jura Krakowsko - Częstochowska


miejsca - chłodny początek lata w rezerwacie Góra Zborów - 27.06.2007

Fotorelacja archiwalna zamieszczona na serwerze w 2017r.
Podobnie jak wszystkie relacje sprzed 2013r. jest ona uboga w opisy, a zdjęcia są całkowicie bez obróbki.
Jaskinia Głęboka

Jaskinia Głęboka

Góra Zborów

Góra Zborów, widok na Kołoczek.

Góra Zborów

Góra Zborów, widok na Kołoczek.

Góra Zborów

Góra Zborów, wejście na szczytowe skałki przed pełnym karczunkiem.

Góra Zborów

Góra Zborów, widok na Podlesice, Skałki Morskie i Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie.

Góra Zborów

Góra Zborów

Góra Zborów

Góra Zborów, widok na zachód

Góra Zborów

Góra Zborów

Góra Zborów

Góra Zborów

Góra Zborów

Góra Zborów

Kołoczek

Wspinaczka na Kołoczku

Kołoczek

Wspinaczka na Kołoczku

Kołoczek

Kołoczek

Kołoczek

Kołoczek, widok na Skałki Rzędkowickie.

Kołoczek

Wspinaczka na Kołoczku

Kołoczek

Wspinaczka na Kołoczku

Kołoczek

Kołoczek, widok na Górę Zborów.

Kołoczek

Kołoczek, chłodno trochę ;)

Powrót do spisu wycieczek »»»Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2020 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl