Między Wartą, Nidą i Pilicą - fotorelacje autora JuraPolska.com z prywatnych wycieczek pieszych, rowerowych i kajakowych.
Jura Krakowsko - Częstochowska


miejsca - Ojcowski Park Narodowy - 31.08.2007

Fotorelacja archiwalna zamieszczona na serwerze w 2017r.
Podobnie jak wszystkie relacje sprzed 2013r. jest ona uboga w opisy, a zdjęcia są całkowicie bez obróbki.
Ojcowski Park Narodowy

Maczuga Herkulesa w Dolinie Prądnika

Ojcowski Park Narodowy

Pod zamkiem Pieskowa Skała.

Ojcowski Park Narodowy

Zamek pieskoskalski.

Ojcowski Park Narodowy

j.w.

Ojcowski Park Narodowy

j.w.

Ojcowski Park Narodowy

Ogrody z dawnym bastionie

Ojcowski Park Narodowy

Zamek Pieskowa Skała.

Ojcowski Park Narodowy

Baszta bramna zamku w Ojcowie.

Ojcowski Park Narodowy

Wnętrze stołpu Zamku Kazimierzowskiego.

Ojcowski Park Narodowy

Główny parking w Ojcowie i Budynek na Postoju.

Ojcowski Park Narodowy

Zamek Kazimierzowski w Ojcowie.

Ojcowski Park Narodowy

Stara ekspozycja muzeum przyrodniczego im. Szafera w Ojcowskim Parku Narodowym.

Ojcowski Park Narodowy

Pierwszowojenny krzyż ze szrapneli przy Bazarze Lwowskim w Ojcowie.

Ojcowski Park Narodowy

Bazar Lwowski

Ojcowski Park Narodowy

Sztuczna kaskada na młynówce w Dolinie Sąspowskiej.

Pustynia Błędowska

Pustynia Błędowska

Pustynia Błędowska

Pustynia Błędowska

Powrót do spisu wycieczek »»»Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2020 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl