Między Wart±, Nid± i Pilic± - fotorelacje autora JuraPolska.com z prywatnych wycieczek pieszych, rowerowych i kajakowych.
Jura Krakowsko - Częstochowska


wycieczka piesza - Okolice Morska i Okiennik Mały - 18.11.2006

Zdjęcia ze Skałek Morskich - zamek B±kowiec, Okiennik Małyzamek B±kowiec

zamek B±kowiec, Morsko

zamek B±kowiec

zamek B±kowiec, Morsko

Skałki Morskie

Skałki Morskie

Okiennik Mały

Skałki Morskie, Okiennik Mały

Okiennik Mały

Skałki Morskie, Okiennik Mały

Okiennik Mały

Skałki Morskie, Okiennik Mały

Powrót do spisu wycieczek »»»Z wyj±tkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl s± mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wył±cznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2020 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl