Między Wartą, Nidą i Pilicą - fotorelacje autora JuraPolska.com z prywatnych wycieczek pieszych, rowerowych i kajakowych.
Jura Krakowsko - Częstochowska


wycieczka piesza - jesienne Skałki Rzędkowickie - 27.10.2005

Archiwalna zamieszczona na serwerze w styczniu 2016r. fotorelacja z pieszej wędrówki z Włodowic przez Skałki Rzędkowickie do Podlesic. Podobnie jak wszystkie archiwalne relacje będzie ona raczej uboga w opisy, a zdjęcia są całkowicie bez obróbki, oczywiście poza zmniejszeniem i wyostrzeniem.


Skałki Rzędkowickie

Skałki Rzędkowickie widziane z kamionek na północnym zboczu Białej Góry (Rzędkowickie Gaje).

Skałki Rzędkowickie

Skałki Rzędkowickie, Zegarowa.

Skałki Rzędkowickie

Skałki Rzędkowickie, Turnia Szefa i Baszta.

Skałki Rzędkowickie

Skałki Rzędkowickie, Zegarowa (wschodnia część).

Skałki Rzędkowickie

Skałki Rzędkowickie, masyw Okiennika.

Skałki Rzędkowickie

Skałki Rzędkowickie, Słoneczny Trawers.

Skałki Rzędkowickie

Skałki Rzędkowickie, obecnie na pierwszym planie jest las...

Skałki Podlesickie

Widok z pagórka między Okiennikiem a Wilczym Kamieniem na Górę Zborów i Bibliotekę

Skałki Podlesickie

Widok z pagórka między Okiennikiem a Wilczym Kamieniem na Skałę Apteka, Kołoczek, Bibliotekę i Górę Zborów. Obecnie ciężko już z tego miejsca taki kadr uzyskać.

Skałki Podlesickie

Bukowe Skały.

Powrót do spisu wycieczek »»»Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2020 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl