Między Wartą, Nidą i Pilicą - fotorelacje autora JuraPolska.com z prywatnych wycieczek pieszych, rowerowych i kajakowych.
Jura Krakowsko - Częstochowska


wycieczka piesza - przez Skałki Kroczyckie i Rzędkowickie - 28.10.2007

Fotorelacja archiwalna zamieszczona na serwerze w 2017r.
Podobnie jak wszystkie relacje sprzed 2013r. jest ona uboga w opisy, a zdjęcia są całkowicie bez obróbki.


Skałki Kroczyckie

Skałki Kroczyckie

Skałki Kroczyckie

Skałki Kroczyckie

Skałki Kroczyckie

Skałki Kroczyckie

Skałki Kroczyckie

Skałki Kroczyckie, kamienie odkładane na skraju dawnych terasowych pól i pastwisk.

Skałki Kroczyckie

Skałki Kroczyckie

Skałki Kroczyckie

Marzanka wonna

Skałki Podlesickie

Skałki Podlesickie, okolice Bukowych Skał.

Skałki Podlesickie

Tarnina pod Wilczym Kamieniem.

Skałki Rzędkowickie

Zamglone Skałki Rzędkowickie.

Powrót do spisu wycieczek »»»Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2020 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl