Kajakiem, pieszo, rowerem między Wartą, Nidą i Pilicą - blog wycieczkowy...


Jura Krakowsko Częstochowska - wycieczka rowerowa - wiosna nad Doliną Białki Zdowskiej - 3.05.2008r.

Fotorelacja archiwalna zamieszczona na serwerze w 2020r., podobnie jak wszystkie relacje sprzed 2013r. jest ona uboga w opisy, a zdjęcia są bez większej obróbki.

Trasa: Włodowice - Kolonia Bobolice - Kostkowice - Biała Błotna - Wilków - Bodziejowice - Dzibice - Dobrogoszczyce - Hucisko - Włodowice
Bobolice

Remontowana kapliczka w Koloni Bobolice

Bobolice

Droga przez Kolonię

Bobolice

j.w. - tak na przełomie XX i XXIw. sporo dróg przez położone na uboczu przysiółki wyglądało.

Bobolice

Kolonia Bobolice, Jura jakiej już nie ma...

Biała Błotna

Biała Błotna - Krochmalnia, młyn na Białce Zdowskiej.

Wilków

Droga Krochmalnia - Komisarka - Wilków, widok wstecz na płaskodenną Dolinę Białki Zdowskiej. Tak właściwie to tektoniczne zapadlisko zwane Rowem Białki Zdowskiej.

Wilków

Widok w stronę Wilkowa, po prawej widać strome zbocza ograniczające Dolinę Białki.

Wilków

Widok wstecz, poprzednie zdjęcie robiłem pod widoczną linią WN.

Wilków

Mają się kwieciem sady...

Wilków

j.w.

Wilków

j.w.

Wilków

Ukwiecony Wilków.

Wilków

Rozłogi między Wilkowem a Mikołajewicami, typowy dla Progu Lelowskiego widoczek.

Bodziejowice

Przepiękna drewniana kapliczka słupowa, jedna z kilku w bezpośredniej okolic.

Bodziejowice

j.w.

Bodziejowice

Za Bodziejowskimi zagrodami.

okolice Bodziejowic, Zagórza i Dzibic

Ostatnie położone wysoko nad Bodziejowicami samotne siedlisko.

okolice Bodziejowic, Zagórza i Dzibic

j.w.

okolice Bodziejowic, Zagórza i Dzibic

Droga na szczyt do pomnika poświęconego pamięci walczących 1939 - 1945.

okolice Bodziejowic, Zagórza i Dzibic

Maj a borówki dorodne.

okolice Bodziejowic, Zagórza i Dzibic

Droga na szczycie wzniesień.

okolice Bodziejowic, Zagórza i Dzibic

Na mini wychodni wapieni skalistych wiosenny rozchodnik.

okolice Bodziejowic, Zagórza i Dzibic

Zjazd w stronę Dzibic.

okolice Dzibic

Płytką dolinką między Dzibicami a Dobrogoszczycami.

okolice Dzibic

Opłotki Dobrogoszczyc

Biała Góra

Kamionki na Białej Górze od strony Rzędkowic.

Powrót do spisu wycieczek »»»Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2021 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl