Między Wartą, Nidą i Pilicą - fotorelacje autora JuraPolska.com z prywatnych wycieczek pieszych, rowerowych i kajakowych.
Jura Krakowsko - Częstochowska


wycieczka rowerowa - pętla przez Zdów, Skałki Kroczyckie i Rzędkowickie - 7.10.2007

Fotorelacja archiwalna zamieszczona na serwerze w 2017r.
Podobnie jak wszystkie relacje sprzed 2013r. jest ona uboga w opisy, a zdjęcia są całkowicie bez obróbki, oczywiście poza zmniejszeniem i wyostrzeniem.
Okolice Zdowa

Piaszczysty dukt między Zdowem a źródłami Białki, okolice "Źródła spod Skały".

Okolice Zdowa

Zdów Młyny, opuszczone gospodarstwo przy Szlaku Orlich Gniazd.

Okolice Zdowa

Zdów Młyny, opuszczone gospodarstwo przy Szlaku Orlich Gniazd.

Okolice Zdowa

Zdów Młyny, opuszczone gospodarstwo przy Szlaku Orlich Gniazd.

Okolice Zdowa

Jesienny las na skalistym wzniesieniu między Młynami a Skałkami Kroczyckimi.

Okolice Zdowa

Jesienny las na skalistym wzniesieniu między Młynami a Skałkami Kroczyckimi.

Skałki Kroczyckie

Jesienne Skałki Kroczyckie.

Skałki Kroczyckie

Jesienne Skałki Kroczyckie.

Skałki Kroczyckie

Jesienne Skałki Kroczyckie.

Skałki Kroczyckie

Jesienne Skałki Kroczyckie, okolice otworu Jaskini w Kroczycach.

Skałki Kroczyckie

Jesienne Skałki Kroczyckie.

Góra Zborów

Umocnienia Linii B1 z 1944r. na zboczach Góry Zborów.

Góra Zborów

Rezerwat przyrody nieożywionej Góra Zborów.

Góra Zborów

Rezerwat przyrody nieożywionej Góra Zborów, widok na Skałki Podlesickie i Rzędkowickie.

Góra Zborów

Rezerwat przyrody nieożywionej Góra Zborów, widok na Skałki Podlesickie i Morskie.

Góra Zborów

Rezerwat przyrody nieożywionej Góra Zborów.

Góra Zborów

Rezerwat przyrody nieożywionej Góra Zborów.

Góra Zborów

Rezerwat przyrody nieożywionej Góra Zborów, jeden z otworów Jaskini Głębokiej.

Góra Zborów

Rezerwat przyrody nieożywionej Góra Zborów, jeden z otworów Jaskini Głębokiej.

Skałki Rzędkowickie

Trzmielina na Skałkach Rzędkowickich.

Skałki Rzędkowickie

Skałki Rzędkowickie

Skałki Rzędkowickie

Skałki Rzędkowickie

Skałki Rzędkowickie

Skałki Rzędkowickie

Skałki Rzędkowickie

"Tygrys Rzędkowicki"

Skałki Rzędkowickie

Skałki Rzędkowickie

Powrót do spisu wycieczek »»»Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2020 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl