Między Wartą, Nidą i Pilicą - fotorelacje autora JuraPolska.com z prywatnych wycieczek pieszych, rowerowych i kajakowych.
Jura Krakowsko - Częstochowska


wycieczka rowerowa - krótki wyjazd do Kromołowa i Skarżyc - 09.08.2007

Fotorelacja archiwalna zamieszczona na serwerze w 2017r.
Podobnie jak wszystkie relacje sprzed 2013r. jest ona uboga w opisy, a zdjęcia są całkowicie bez obróbki, oczywiście poza zmniejszeniem i wyostrzeniem.


Kromołów

Rynek Kromołowa, najstarszej dzielnicy Zawiercia dawniej samodzielnego miasta.

Kromołów

Kromołów, kapliczka nad głównymi źródłami Warty.

Kromołów

Kromołów, brama kirkutu.

Kromołów

Kromołów, cmentarz z okresu Wielkiej Wojny.

Kromołów

Kromołów, XVIw. kościół św. Mikołaja

Kromołów

Kromołów, kościół św. Mikołaja.

Kromołów

Kromołów, kościół św. Mikołaja.

Kromołów

Kromołów, kościół św. Mikołaja.

Kromołów

Kromołów, kościół św. Mikołaja.

okolice Skarżyc

Na szlaku do Skarżyc.

okolice Skarżyc

Na szlaku do Skarżyc, widok na Skałki Rzędkowickie.

okolice Skarżyc

Na szlaku do Skarżyc, szybki zjazd do Okiennika Wielkiego.

Powrót do spisu wycieczek »»»Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2020 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl