Między Wartą, Nidą i Pilicą - fotorelacje autora JuraPolska.com z prywatnych wycieczek pieszych, rowerowych i kajakowych.
Jura Krakowsko - Częstochowska


wycieczka rowerowa - do Kamieniołomu Warszawskiego, Doliny Wiercicy i Trzebniowa - 14.05.2007

Fotorelacja archiwalna zamieszczona na serwerze w 2017r.
Podobnie jak wszystkie relacje sprzed 2013r. jest ona uboga w opisy, a zdjęcia są całkowicie bez obróbki, oczywiście poza zmniejszeniem i wyostrzeniem.
Kotowice

Kotowice, bunkry Linii B1 z 1944r.

Kotowice

Kotowice, bunkry Linii B1 z 1944r.

Kotowice

Kotowice, bunkry Linii B1 z 1944r.

okolice Suliszowic

Wzgórze Dębina między Jaroszowem a Suliszowicami.

okolice Suliszowic

Między Jaroszowem a Suliszowicami.

okolice Suliszowic

Między Jaroszowem a Suliszowicami.

okolice Suliszowic

Między Jaroszowem a Suliszowicami.

okolice Suliszowic

Skałki nad Suliszowicami.

Kamieniołom Warszawski

Kamieniołom Warszawski w Siedlcu.

Kamieniołom Warszawski

Kamieniołom Warszawski

Kamieniołom Warszawski

Kamieniołom Warszawski - charakterystyczna ziemna piramida będąca pozostałością wypełnionego zwietrzeliną leja krasowego.

Kamieniołom Warszawski

Kamieniołom Warszawski

Kamieniołom Warszawski

Kamieniołom Warszawski - zapadnięta kawerna.

Kamieniołom Warszawski

Kamieniołom Warszawski - zapadnięta kawerna.

Kamieniołom Warszawski

Kamieniołom Warszawski

Kamieniołom Warszawski

Kamieniołom Warszawski

Kamieniołom Warszawski

Kamieniołom Warszawski - eksploatowane w nim wapienie detrytyczne (okruchowe).

Dolina Wiercicy

Jedna z najbardziej znanych skał Północnej Jury - Brama Twardowskiego w Dolinie Wiercicy.

Dolina Wiercicy

Silnie skrasowiałe skałki w sąsiedztwie Bramy.

Okolice Trzebniowa

Płaskodenna, o tektonicznym założeniu, dolinka na N od Trzebniowa.

Okolice Trzebniowa

Wylot Kozubca w Trzebniowie.

Okolice Trzebniowa

Kozubiec

Okolice Trzebniowa

Między Chudobką a Leszczynami.

Okolice Trzebniowa

Nad wąwozami między Trzebniowem a Postaszowicami.

Powrót do spisu wycieczek »»»Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2022 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl