Między Wartą, Nidą i Pilicą - fotorelacje autora JuraPolska.com z prywatnych wycieczek pieszych, rowerowych i kajakowych.
Jura Krakowsko - Częstochowska


wycieczka rowerowa - Między Lelowem a Irządzami 21.09.2012

Garść fotek z dzisiejszej krótkiej ok. 60km wycieczki rowerowej po Progu Lelowskim.


Mapa wycieczki

Mapa wycieczki, link do mapki on-line (nie jest to track GPS, jedynie schematyczny zarys)

Okolice Dzibic

Krajobraz mało jurajski, choć to ścisłe pogranicze Jury i Progu (Dzibice)

Okolice Dzibic

Okolice Dzibic

Nad Zagórzem

Policyjna Panda gnająca na przełaj po rżysku na wzgórzu pomiędzy Bodziejowicami a Zagórzem

Próg Lelowski

Widok w kierunku Doliny Górnej Pilicy

Próg Lelowski

Prace na polach pełną parą

Jaskinia w Sokolnikach

Główny otwór Jaskini w Sokolnikach

Kamionka w Sokolnikach

W pobliżu J. w Sokolnikach jest niewielka kamionka z niszami powstałymi w czasie wybierania kamienia.
Rozmawiałem z mieszkająca vis a vis kobietą - okazuje się że w kamionce jej dziadek i ojciec wydobywali kamień co omal nie skończyło się dla nich tragicznie (używali prochu i innych rozrywek wojennych).
Wskazała mi również gdzie były inne takie kamionki - fajne, choć mocno pozarastane już miejsca.

Buły krzemienne, Sokolniki

Przełamana buła krzemienna. Zarówno w samej jaskini jak i okolicznych łomach są bardzo liczne i ładnie wykształcone płaskury krzemienne. Sporo z nich nie było poddawanych silnym procesom wietrzeniowym i idealnie nadawało by się do produkcji narzędzi, co ze znajdowanego na polach krzemienia jest zadaniem bardzo trudnym.

Źródła Halszki, Sokolniki

Źródła Halszki w Sokolnikach

Próg Lelowski

Widok ze wzgórz nad Sokolnikami w kierunku bukowców k/Zagórza

Stawy Wygiezłowskie

Stawy Wygiezłowskie

Chmiel

Dziko rosnący chmiel w Rowie Białki Zdowskiej

Powrót do spisu wycieczek »»»Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2020 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl