Między Wartą, Nidą i Pilicą - fotorelacje autora JuraPolska.com z prywatnych wycieczek pieszych, rowerowych i kajakowych.
Jura Krakowsko - Częstochowska


wycieczka rowerowa - Okolice Żerkowic i Siamoszyc - 23.06.2010

Fotki z szybkiego wyjazdu rowerowego na trasie:
Włodowice - Skarżyce - Dworski Las - Mokrus - Siamoszyce - Lgota - WłodowiceOkolice Piecków

Okolice Piecków

...

Tereny między Dworskim Lasem a drogą 78 gęsto porasta barszcz sosnkowskiego

Kiełkowice

Kiełkowice

Mokrus

Mokrus, Kol. Sachalin, coraz mniej takiej zabudowy na Jurze

Mokrus

Mokrus, Kol. Sachalin

Mokrus

Mokrus, widok w kierunku Smolenia

Góra Bieńkówka

Góra Bieńkówka

Góra Bieńkówka

Góra Bieńkówka

Góra Bieńkówka

Góra Bieńkówka, widok w kierunku G. Zborów

Góra Bieńkówka

Góra Bieńkówka, zniszczona tablica informacyjna

Siamioszyce

Tablica informacyjna przy źródłach w Siamioszycach

Więcka, Siamoszyce

Więcka, Siamoszyce

okolice Lgoty

Droga Lgota - Przybyszów

okolice Lgoty

Lgota, widok na G. Zborów

Powrót do spisu wycieczek »»»Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2020 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl