Między Wartą, Nidą i Pilicą - fotorelacje autora JuraPolska.com z prywatnych wycieczek pieszych, rowerowych i kajakowych.
Jura Krakowsko - Częstochowska


wycieczka rowerowa - w okolice Irządz - 27.04.2007

Fotorelacja archiwalna zamieszczona na serwerze w 2017r.
Podobnie jak wszystkie relacje sprzed 2013r. jest ona uboga w opisy, a zdjęcia są całkowicie bez obróbki.
Zdów-Młyny

Wiosna wszędzie.

Zdów-Młyny

Kwitnące murawy w okolicy Młynów.

Zdów-Młyny

Kwitnące tarniny w okolicy Młynów.

Wilków

Kwitnące sady w Wilkowie.

Zawada

Pogranicze Jury i Progu, okolice Zawady Pileckiej.

Zawada

Pogranicze Jury i Progu, okolice Zawady Pileckiej.

Zawada

Modrzewie porastające stromą skarpę ograniczającą płaskodenną Dolinę Białki Zdowskiej (założenie tektoniczne).

Zawada

j.w.

Zawada

j.w.

Zawada

j.w.

Powrót do spisu wycieczek »»»Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2020 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl