Między Wartą, Nidą i Pilicą - fotorelacje autora JuraPolska.com z prywatnych wycieczek pieszych, rowerowych i kajakowych.
Jura Krakowsko - Częstochowska


wycieczka rowerowa - jesiennie do Dworskiego Lasu k/Żerkowic i na Okiennik Wielki - 28.10.2004

Jak w tytule, czyli zamieszczona na serwerze w styczniu 2016r. fotorelacja z krótkiej rowerowej wycieczki z Włodowic do Skarżyc, Piecek, Dworskiego Lasu itp. najbliższych okolic. Podobnie jak wszystkie archiwalne relacje będzie ona raczej uboga w opisy, a zdjęcia są całkowicie bez obróbki, oczywiście poza zmniejszeniem i wyostrzeniem.


okolice Skarżyc

Widok z zielonego szlaku między Kromołowem a Skarżycami.

Góra Okrąglik

Widok na Okiennik i Skałki Kroczyckie z ambony myśliwskiej na północnym zboczu Góry Okrąglik (Żerkowskiej). Wtedy były tam świeżo zasadzone młodniki, obecnie ciężko się przedrzeć przez gęsty las w widocznej dolince.

Góra Okrąglik

Polna droga spod ambony w kierunku DK78, poboczem której będę musiał pojechać kawałek w stronę Kromołowa.

Dworski Las

W pobliżu krzyża opuszczam DK78 i przez Doły Żerkowskie jadę w stronę Dworskiego Lasu. Podobnie jak powyżej, wtedy była to w większości otwarta przestrzeń z nowymi nasadzeniami i reliktami pojedynczych zrujnowanych siedlisk rozrzuconych po wzgórzu. Układ dawnych zabudowań jest tam czytelny do dnia obecnego i w lesie często trafia się na zdziczałe drzewa owocowe.

Dworski Las

Między Dworskim Lasem a Żerkowicami-Dąbrowa.

Żerkowice

Na Szlaku Orlich Gniazd koło Żerkowic.

Okiennik Wielki

Okiennik Wielki.

Okiennik Wielki

Okiennik Wielki, widok w stronę Skarżyc i znowu brak lasu, zarośli i innych krzaczorów...

Okiennik Wielki

Okiennik Wielki.

Powrót do spisu wycieczek »»»Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2020 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl