Między Wartą, Nidą i Pilicą - fotorelacje autora JuraPolska.com z prywatnych wycieczek pieszych, rowerowych i kajakowych.
Jura Krakowsko - Częstochowska


wycieczka piesza - odsłanianie Skałek Rzędkowickich - 2005

Archiwalna zamieszczona na serwerze w styczniu 2016r. fotorelacja z prac przy odsłanianiu/odlesianiu Skałek Rzędkowickich, w których brałem bezpośredni udział.. Prace wykonywane były w listopadzie 2005r. na zlecenie Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.
Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2020 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl