Między Wartą, Nidą i Pilicą - fotorelacje autora JuraPolska.com z prywatnych wycieczek pieszych, rowerowych i kajakowych.
Jura Krakowsko - Częstochowska


miejsca - z aparatem po wczesnowiosennej jurajskiej kueście koło Włodowic - 5.03.2017

Pierwszy weekend marca 2017 przyniósł prawdziwie wiosenną i słoneczną aurę. W sobotę miałem komercyjną wycieczkę w okolicach Mirowa i Podlesic,a w niedzielne przedpołudnie (wcześnie rano krótko acz rzęsiście popadało) powędrowałem na szybki spacer po kueście w okolicach Włodowic.


Na jurajskiej kueście

Ostatnio zaszły spore zmian i dużą część nieużytków na kueście w okolicach Włodowic przywrócono pod uprawę, Szczęściem dla tego niezwykle bogatego środowiska pozostawiono wśród wielkopowierzchniowych pól remizy. W większości przypadków to dawne niewielki wyrobiska kamienia, lub wychodnie skał porośnięte obecnie małymi kępami grabów, leszczyny i kserotermicznymi zaroślami głogu, tarniny, czy dzikiej róży. W runie trafiają się pojedyncze przebiśniegi i kokorycz, częściej przylaszczki, złoć, zawilce, zdrojówka, pierwiosnka i miodunka.

Na jurajskiej kueście

Źródło u podstawy kuesty, gdzie podłoże stanowią nieprzepuszczalne iły. Co prawda woda sączy się spomiędzy oksfordzkich wapieni, jednak jest to skutek erozji zboczy kuesty,a ich pełne wychodnie znajdują się kilkadziesiąt metrów powyżej.

Na jurajskiej kueście

Na łąkach między zaroślami tarniny a trzcinowiskami porastającymi niżej położone mokradła często można spotkać sarny, dziki i lisy

Jednak głównym celem fotopolowania były powoli zwiększające swą aktywność po okresie zimowego letargu żmije zygzakowate.

Żmija zygzakowata

Żmija zygzakowata.

Żmija zygzakowata

Żmija zygzakowata.

Żmija zygzakowata

Żmija zygzakowata.

Żmija zygzakowata

Żmija zygzakowata.

Żmija zygazkowata

Żmija zygzakowata.

Żmija zygzakowata

Żmija zygzakowata.

Powrót do spisu wycieczek »»»Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2021 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl