Ochrona przyrody na Jurze - Bielańsko - Tyniecki Park Krajobrazowy


Powierzchnia parku wynosi 5410ha i w znacznej część leży w granicach miasta Krakowa. Park obejmuje : Wzgórza Tynieckie wraz z przełomem Wisły, Wzgórza Pychowickie, Skały Twardowskiego, Pasmo Sowińca, wzgórza w okolicach Ściejowic i Dąbrowy Szl.

Charakterystycznym akcentem są izolowane wzgórza będące zrębami tektonicznymi zbudowanymi z wapieni górnojurajskich. Obniżenia wypełnione są mioceńskimi i czwartorzędowymi osadami.

Na terenie Parku położone są cztery rezerwaty:
 • rez. krajobrazowy Panieńskie Skały 6,41ha
 • rez. florystyczny Skałki Przegorzalskie 1,38
 • rez. florystyczny Bielańskie Skałki 1,73ha
 • rez. stepowy Skołczanka 36,53ha
  w których występują m.in.: rojnik pospolity, ożota zwyczajna, sasanka, zespoły muraw kserotermicznych, buczyna...

  Zwróć szczególną uwagę na:
  - kościół św.Salwatora,
  - klasztor benedyktynów w Tyńcu,
  - kościół Kamedułów na Bielanach
 • Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

  JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


  2001-2020 © Michał Demel
  tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
  JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl