Jura, garść wiadomości o regionie...

...
Spójrzmy na mapę naszego kraju, a dokładniej na pogranicze Śląska i Małopolski. Każdy wie gdzie położony jest Kraków, Zagłębie i Częstochowa. Pomiędzy nimi rozciąga się jeden z najpiękniejszych zakątków Polski - kraina skalistych wzgórz, jaskiń, wąwozów, unikalna pod względem krajoznawczym, przyrodniczym i historycznym.

Jura Krakowsko - Częstochowska rozciąga się ponad 100km łukiem, pomiędzy Krakowem i Częstochową. Szerokość waha się od kilku kilometrów na północy do blisko 40km w części południowej (na wysokości Zabierzowa), średnio wynosi około 20km.
Obejmuje ona obszar w przybliżeniu 2615km2, a około 246,5 tyś ha jest objęte ochroną krajobrazu.

Północną granicę z Wyżyną Wieluńską stanowi przełon Warty pod Częstochową, południową Dolina Wisły (Kotliny Oświęcimska, Brama Krakowska), wschodnią przebiega w przybliżeniu na linii Zawada, Janów, Lelów, Pradła, (Niecka Włoszczowska), dalej Żarnowiec, Wysocice, dolina Dłubni (Wyżyna Miechowska). Najbardziej wyraźna jest zachodnia granica z Wyżyną Śląską, przebiegająca na linii Wygiełzów, Chrzanów, Olkusz, Dolina Górnej Warty.

Wyżyna Krakowsko -Częstochowska potocznie nazywana Jurą jest fragmentem Południowego Pasa Wyżyn, a dokładniej Wyżyny Małopolskiej. W skład Jury wchodzą cztery mniejsze jednostki: Wyżyna Częstochowska, Wyżyna Olkuska, Rów Krzeszowicki i Garb Tenczyński (opis w/w jednostek jest tutaj).

W całym serwisie zamiennie pojawia się określenie Jura i Wyżyna (w domyśle Krakowsko-Częstochowska) i wymaga to choćby krótkiego wyjaśnienia. Nazwą poprawną geograficznie jest Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, określenie Jura zazwyczaj używane jest w języku potocznym, turystyce, czy też literaturze krajoznawczej. Wywodzi się ono z podobieństwa skał występujących na tym terenie do Jury Szwabskiej i Frankońskiej od których nazwę przybrał cały okres geologiczny. Często w literaturze, szczególnie geologicznej/geomorfologicznej w celu odróżnienia używa się również określenia zaproponowanego przez prof. Annę Dylikową - Jura Polska które najtrafniej i jednocześnie najkrócej charakteryzuje region...

W menu po lewej stronie znajdują się odnośniki do działów gdzie znajdziesz Czytelniku podstawowe informacje o tym wspaniałym regionie naszego kraju.

Ściśle geograficzne granice Wyżyny Częstochowskiej nie pokrywają się z krajoznawczo-turystycznym spojrzeniem stąd proszę zerknąć również na mój tekst pdf o Jurze Północnej jako subregionie turystycznym.
Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2024 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl