Ochrona przyrody na Jurze - Dłubniański Park Krajobrazowy


Powierzchnia parku wynosi 6970ha, z czego 2/3 to tereny leśne. Obejmuje on Dolinę Dłubni z przylegającą wierzchowiną na odcinku od źródeł w Trzyciążu po Raciborowice.

Najbardziej charakterystyczny jest fakt położenia na granicach Wyż.Krakowskiej, Wyż.Miechowskiej i Kotliny Sandomierskiej skutkiem czego jest znaczne zróżnicowanie geol.
Natkniemy się zarówno na utwory górnojurajskie w postaci wapieni skalistych, na wapienie płytowe jak i na margle, oraz opokę kredową pokrytą lessami. Taka budowa geol. jest przyczyną powstawania bardzo malowniczej rzeźby terenu - przełomy Dłubni przez utwory jurajskie, liczne wąwozy lessowe, oraz ponory.

Cechą wyróżniającą ten teren od pozostałej części Jury jest duża liczba dworków szlacheckich, oraz parków.
Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2020 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl