Ochrona przyrody na Jurze


 • Kolor żółty - otulina Parków w skr. JOChK
 • Kolor zielony - tereny objęte Parkiem Krajobrazowym
 • Kolor fioletowy - Ojcowski Park Narodowy
 • Kolor czerwony - tereny miejskie

  W opisach podałem tylko podstawowe dane. Szczegóły dotyczące środowiska naturalnego, historii czy też zabytków znajdą Państwo w odpowiednich działach, oraz przyszłych aktualizacjach serwisu, poświęconych w znacznej części na analizę wybranych tematów.

  Już na początku lat 50 powstała idea utworzenia Jurajskiego Parku Krajobrazowego inicjatorem której był prof. Zygmunt Novak. Ostatecznie ZJPK powołany został do życia dopiero w latach 80-82 decyzjami wojewódzkich rad narodowych w postaci trzech zarządów odpowiedzialnych za opiekę w obrębie danego województwa. W chwili obecnej po zmianach adm. pozostały dwa zarządy, odpowiedzialne za Parki Krojobrazowe w woj. śląskim i małopolskim.
  Oczywiście poza PK mamy na szeroko pojętej Jurze bardzo znany Ojcowski Park Narodowy, liczne rezerwaty i pomniki przyrody, oraz obszary Natura 2000 w tym:

  Dolina Pilicy, Próg Lelowski
  Dolina Górnej Pilicy - PLH260018
  Suchy Młyn - PLH240016
  Źródła Rajecznicy - PLH240033

  Wyżyna K-Cz
  Ostoja Olsztyńsko-Mirowska - PLH240015
  Ostoja Środkowojurajska - PLH240009
  Ostoja Kroczycka - PLH240032
  Ostoja Złotopotocka - PLH240020
  Przełom Warty koło Mstowa - PLH240026
  Pustynia Błędowska - PLH240014
  Ostoja Storczykowe Buczyny w Szypowicach i Las Niwiski - PLH240034
  Rudno - PLH120058
  Michałowiec - PLH120011
  Jaroszowiec - PLH120006
  Krzeszowice - PLH120044
  Dolinki Jurajskie - PLH120005
  Dolina Prądnika - PLH120004

  Wyżyna Wieluńska
  Szachownica - PLH240004
  Załęczański Łuk Warty - PLH100007
 • Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

  JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


  2001-2020 © Michał Demel
  tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
  JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl