Dział przewodnik jurajski - Dwa dni na Szlaku Orlich Gniazd.

Wycieczka autokarowo-piesza po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
na Szlaku Orlich Gniazd

Propozycja dwudniowej wycieczki autokarowo-pieszej, podczas której odwiedzimy większość z najważniejszych i najciekawszych obiektów na Wyżynie Częstochowskiej. Dodając dzień trzeci poświęcony na pieszą wędrówkę po Ojcowskim PN otrzymujemy praktycznie kompleksowy program poznawania Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Rozkład poszczególnych dni dostosowywany jest do miejsca noclegu grupy, tak by zoptymalizować przejazdy.
Poniżej zawarte są tylko najważniejsze punkty programu, który jest w rzeczywistości bogatszy, m.in. będziemy koło źródeł Warty i Pilicy, zobaczymy Okiennik Wielki itp.


Dzień I

Zamek Ogrodzieniec - Góra Birów - Pustynia Błędowska - Bydlin - Dolina Wodąca


Zamek Ogrodzieniec

zamek Ogrodzieniec
Największe Orle Gniazdo zabezpieczone w formie trwałej ruin i przystosowane do ruchu turystycznego (w 2014r. oddano nową trasę turystyczną), dzięki czemu możemy dotrzeć do większości zakamarków obiektu.
Podczas zwiedzania przewodnik opowie o kolejnych etapach rozbudowy od małego zameczku obronnego aż po rezydencją nazywaną Małym Wawelem, oraz oczywiście o życiu codziennym zarówno właścicieli obiektu jak i załogi wojskowej, czy prostej służby. W obrębie zamku znajduje się muzeum zamkowe ze stałą ekspozycją, zbrojownia, oraz sala tortur. (12zł / 8zł ulgowy)
Na wzgórzu po drugiej stronie doliny zrekonstruowano wczesnośredniowieczny Gród Birów, który również możemy zobaczyć. Zwiedzanie samego zamku to około 1,5-2,5h (w zależności od profilu uczestników i liczby innych zwiedzających), spacer przez Suchy Połeć (pkt widokowy, bunkry z IIWŚ, średniowieczne kurhany) na G. Birów to dodatkowe 1,5h, cena zależnie od wybranego pakietu, parking płatny.

Dodatkową atrakcją może być:
- Park Miniatur Zamków Jurajskich, gdzie prezentowane są makiety Orlich Gniazd w skali 1:25 obrazujące zamki w okresie ich świetności,
- Dom Strachów,
- tor saneczkowy,
- park linowy

Cennik: zamek Ogrodzieniec i Góra Birów, Park Ogrodzieniec (minitury, tor saneczkowy, itp.), park linowy


Pustynia Błędowska

Pustynia Błędowska
najbardziej znana pustynia w Europie, o bardzo ciekawej genezie. W czasach nam bliższych pełniła funkcję poligonu, jednak obecnie obszarów wolnego piasku jest coraz mniej...
Parking bezpłatny


Bydlin

Bydlin
Ruiny niewielkiego zameczku a następnie kościoła na szczycie wzniesienia nietypowo jak na Jurę położonego nad bagnistą doliną. Na tym terenie w listopadzie 1914r. walczyły oddziały Polskich Legionów, a poległych legionistów pochowano na cmentarzu u stóp wzgórza.
Parking bezpłatny
Zamek Pilcza w Smoleniu i Dolina Wodąca

zamek Smoleń
Typowy gotycki zamek obronny, górujący nad okolicznymi dolinami, obecnie poddany pracom adaptacyjnym dzięki czemu możemy wejść nie tylko na zamek górny ale także na szczyt wieży obronnej. Jest to gniazdo rodowe rodu Toporczyków z Pilczy mogących poszczycić się najwyższymi godnościami w państwie oraz bezpośrednimi koligacjami z królem Korony Władysławem Jagiełłą.
Jednak poza dzisiejszymi ruinami zamku, w dolinie zlokalizowane w we wczesnym średniowieczu były 2 wielkie grodziska i kilka pomniejszych punktów obronnych, których ślady czytelne są do dnia dzisiejszego. W Jaskini Biśnik podczas prowadzonych od początki lat 90-tych XXw. zlokalizowano bardzo stare ślady bytności człowieka, zmieniające poglądy naukowe na zasiedlenie Jury w paleolicie. A wszystkie powyższe atrakcje historyczne w oszałamiającym bogactwie środowiska przyrodniczego. Strome wzniesienia urozmaicone wapiennymi ostańcami kryją w swym wnętrzu liczne systemy jaskiniowe, dzięki specyficznym warunkom mamy również kolosalne zróżnicowanie biotopów.

W 2015r. wykonano nową infrastrukturę modernizującą całkowicie dostępność obiektu w tym umożliwiającą wejście na szczyt wieży. Zamek zyskał dzięki temu znacznie na atrakcyjności turystycznej i jest obecnie przykładem jednej z najlepszych adaptacji turyst. na Jurze.
UWAGA! - od lipca 2016r. wstęp na zamek będzie płatny.
Dzień II

Grzęda Mirowska - Dolina Wiercicy - Pustynia Siedlecka - Olsztyn


Grzęda Mirowska

zamek Bobolice
2km wał skalny, na którego krańcach zlokalizowano bliźniacze zamki Mirów i Bobolice. Wg legendy w odległej przeszłości władali nimi dwaj bracia, których poróżniła miłość do kobiety, a że historia lubi się powtarzać obecnie zamki również należą do braci Laseckich, przywracających ruiny do świetności. Przechodząc przez Czarcią Bramę będziemy podziwiać bryłę odbudowanego zamku Bobolice, Mirów dalej pozostaje w formie trwałej ruiny. Podczas spaceru Grzędą zajrzymy do Jaskini Stajnia gdzie niedawno podczas prac archeologicznych znaleziono szczątki neandertalczyków. W zależności od wyboru spacer 2 lub 4km, po rezerwacji możliwe jest zwiedzanie Bobolic (15zł / 10zł ulgowy), parking bezpłatny.
Dolina Wiercicy i Źródła Zygmunta

Brama Twardowskiego, Dolina Wiercicy
Jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów Północnej Jury. Teren ten będący od lat 50-tych XIXw. własnością rodziny Krasińskich, a następnie h. Raczyńskich, którzy rozsądnie gospodarzyli i chronili lasy, dzięki czemu Dolina zaskakuje na każdym kroku. Wśród grądowych i bukowych lasów ukryte są wapienne ostańce o fantazyjnych kształtach i nazwach nadanych im przez naszego wieszcza Zygmunta Krasińskiego. Jest to m.in. Brama Twardowskiego będąca symbolem Doliny, Diabelskie Mosty, Leśna Zjawa. Inną atrakcją jest cały kompleks źródeł (wywierzysk krasowych), z których bije czysta i lodowato zimna woda. Źródła dają początek Wiercicy malowniczo wijącej się Doliną, na której w dogodnych miejscach utworzono pierwsza w Europie pstrągarnię. W trakcie 4km spaceru zajrzymy do niewielkiej Jaskini Niedźwiedziej gdzie znaleziono liczne szczątki zwierząt jaskiniowych, oraz wejdziemy na wały dawnego grodziska.
Możliwy jest też tylko krótki postój przy źródłach.


Pustynia Siedlecka i Jaskinia na Dupce

Pustynia Siedlecka
Jedna z dwóch "pustyń" jurajskich, mniejsza od powszechnie znanej P. Błędowskiej, ale również ciekawa. Niewątpliwą atrakcją jest strome piaszczyste wzniesienie będące pozostałością wydmy z okresu zlodowaceń. Doskonałe miejsce gdzie można bezpiecznie rozpalić ognisko, pograć w piłkę itp.
Na sąsiednim wzgórzu zlokalizowana jest dwu otworowa Jaskinia na Dupce, w której można bezpiecznie przejść skalną półką nad szczeliną prowadzącą w głąb próżni.Olsztyn k/Częstochowy

zamek Olsztyn
Ruiny jednego z największych i najstarszych Orlich Gniazd położone na skalistym wzniesieniu dominującym nad położonym u jego stóp miasteczkiem. Zamek o bardzo ciekawych założeniach obronnych i bogatej także w dość krwawe epizody historii. Okolice Olsztyna warte są poznania również ze względu na środowisko przyrodnicze i walory krajobrazowe. Zachował się tu zespół niezalesionych, porośniętych aromatycznymi murawami kserotermicznymi skalistych wzniesień, oraz zalesiony rezerwat Sokole Góry z licznymi jaskiniami krasowymi. U stóp zamku rozpoczyna się geologiczna ścieżka edukacyjna, na której możemy zapoznać się z przeszłością i budową geologiczną Jury Polskiej (wydłuży to o około 1,5h całą wycieczkę), lub możemy zwiedzić naturalną Jaskinie Olsztyńską położoną na terenie rezerwatu Sokole Góry. Odcinek pieszy 1,5km przy zwiedzaniu samego zamku, 4km przy spacerze przez okoliczne ostańce, lub zwiedzaniu jaskini.
Bilety na zamek 3,5zł / 2,5zł ulg, parking płatny, w Olsztynie można zwiedzić Szopkę Olsztyńską
Dużo zdjęć w wyższej rozdzielczości z regionu znajdą Państwo na stronie JuraPolska.pl
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt, na pewno wspólnie dopasujemy program do oczekiwań.
Sumaryczna wielkość pieszych odcinków może wydawać się duża, jednak są one przedzielone odpoczynkami w autokarze i jest to rozwiązanie sprawdzające się doskonale przez ostatnie 12 lat mojej działalności.

W czasie wycieczki zostanie poruszony cały przekrój wiadomości począwszy do specyfiki budowy geologicznej i tak charakterystycznych dla Jury skamieniałości przez środowisko przyrody ożywionej po historie, oraz etnografię regionu. Sporo uwagi poświęcimy Orlim Gniazdom, nie zabraknie legend i ciekawostek, a przekaz dostosowywany jest do wieku i oczekiwań uczestników.

Koszt dwudniowej obsługi przewodnickiej wynosi 560zł (faktur zwolniona z VAT), cena nie obejmuje biletów wstępów/parkingów, itp. płatne gotówką bezpośrednio po wykonaniu usługi.

Michał Demel
tel. 692 47 58 25

e-mail: demel@jurapolska.com lub demel@op.pl

Identyfikator przewodnika jurajskiego nr 0803
Licencja Ojcowskiego Parku Narodowego nr 850
Licencja na Jaskinię Głęboką i rez. Góra Zborów nr 064

Dane firmy:
JuraPolska Bożena Demel
42-421 Włodowice ul. Żarecka 26
NIP 646-236-13-10   REGON 243590045

Powyższy tekst nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ceny aktualne na luty 2016r.
Wszelkie prawa zastrzeżone


Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2020 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24

JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl