Dział przewodnik jurajski - trasa III - Od Ogrodzieńca po Pustynię Siedlecką z przewodnikiem

Wycieczka autokarowo-piesza po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
na Szlaku Orlich Gniazd

Podzamcze k/Ogrodzieńca - Podlesice - Mirów - Złoty Potok - Pustynia Siedlecka

Trasa doskonale ukazująca zróżnicowanie krajobrazu i środowiska Jury, połączona z poznaniem najbardziej znanych zamków Jury Północnej, jakimi są Ogrodzieniec, oraz bliźniacze warownie Mirów i Bobolice, czyli perełki na sławnym Szlaku Orlich Gniazd. Możliwe jest zarówno zwiększenie/zmniejszenie odcinków pieszych jak i dodanie kolejnych punktów węzłowych. Poniżej przedstawiamy główne atrakcje gdzie planowane są dłuższe postoje i odcinki piesze, w trakcie przejazdu między nimi (max do 30min) będziemy mogli z okien autokaru podziwiać krajobrazy i posłuchać opowieści przewodnika. Odcinki piesze przewidziane są na 1,5-4km jednorazowo, w Podzamczu i Mirowie będą sklepy spożywcze, sklepiki z pamiątkami i bary.
Trasa planowana jest na około 7h + ognisko (we własnym zakresie), lub po wcześniejszej rezerwacji możliwość spożycia ciepłego posiłku w Mirowie.
Dystans autokarem między Podzamczem a Pustynią - 55km +/-5km.

Zamek Ogrodzieniec

zamek Ogrodzieniec
Największe Orle Gniazdo zabezpieczone w formie trwałej ruin i przystosowane do ruchu turystycznego (w 2014r. oddano nową trasę turystyczną), dzięki czemu możemy dotrzeć do większości zakamarków obiektu.
Podczas zwiedzania przewodnik opowie o kolejnych etapach rozbudowy od małego zameczku obronnego aż po rezydencją nazywaną Małym Wawelem, oraz oczywiście o życiu codziennym zarówno właścicieli obiektu jak i załogi wojskowej, czy prostej służby. W obrębie zamku znajduje się muzeum zamkowe ze stałą ekspozycją, zbrojownia, oraz sala tortur. (12zł / 8zł ulgowy)
Na wzgórzu po drugiej stronie doliny zrekonstruowano wczesnośredniowieczny Gród Birów, który również możemy zobaczyć. Zwiedzanie samego zamku to około 1,5-2,5h (w zależności od profilu uczestników i liczby innych zwiedzających), spacer przez Suchy Połeć (pkt widokowy, bunkry z IIWŚ, średniowieczne kurhany) na G. Birów to dodatkowe 1,5h, cena zależnie od wybranego pakietu, parking płatny.

Dodatkową atrakcją może być:
- Park Miniatur Zamków Jurajskich, gdzie prezentowane są makiety Orlich Gniazd w skali 1:25 obrazujące zamki w okresie ich świetności,
- Dom Strachów,
- tor saneczkowy,
- park linowy

Cennik: zamek Ogrodzieniec i Góra Birów, Park Ogrodzieniec (minitury, tor saneczkowy, itp.), park linowy


Góra Zborów k/Podlesic

Kołoczek
Rezerwat przyrody nieożywionej obejmujący kulminację Skałek Kroczyckich z bardzo bogatymi formami krasu powierzchniowego, podziemnego i równie dużą różnorodnością flory i fauny. Od paru lat wzgórze jest odsłaniane (wycinane są lasy i zarośla) tak by przywrócić mu wygląd i roślinnośc typową dla Jury jeszcze do 2 połowy XXw. W lecie prowadzony jest eksperymentalny wypas kóz mających niedopuścić do ponownego zarastania wzgórza. U podnóża ulokowano Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury, w którym można obejrzeć filmy edukacyjne o regionie i uczestniczyć w warsztatach rzemiosł tradycyjnych.
W dawnym kamieniołomie pod Kruczymi Skałami, zlokalizowana jest jedyna na Północnej Jurze jaskinia przystosowana do masowego ruchu turystycznego. Jaskinia Głęboka, bo o niej mowa, ma ok. 190m długości i 22,5m głębokości, posiada elektryczne oświetlenie, a podczas zwiedzania możemy zapoznać się nie tylko ze zjawiskami krasowymi (w tym ciekawą szatą naciekową), ale również z pozostałościami dawnego górnictwa szpatu i oczywiście zwierzętami zamieszkującymi jurajskie jaskinie. W mojej ocenie jest to obecnie miejsce naprawdę warte odwiedzenia...

Wstęp na teren rez. jest płatny - 2zł, parking bezpłatny, po wcześniejszej rezerwacji możliwy wstęp do Jaskini Głębokiej (12zł / 9zł ulgowy)Grzęda Mirowska

zamek Mirów
2km wał skalny, na którego krańcach zlokalizowano bliźniacze zamki Mirów i Bobolice. Wg legendy w odległej przeszłości władali nimi dwaj bracia, których poróżniła miłość do kobiety, a że historia lubi się powtarzać obecnie zamki również należą do braci Laseckich, przywracających ruiny do świetności. Przechodząc przez Czarcią Bramę będziemy podziwiać bryłę odbudowanego zamku Bobolice, Mirów dalej pozostaje w formie trwałej ruiny. Podczas spaceru Grzędą zajrzymy do Jaskini Stajnia gdzie niedawno podczas prac archeologicznych znaleziono szczątki neandertalczyków. W zależności od wyboru spacer 2 lub 4km, po rezerwacji możliwe jest zwiedzanie Bobolic (15zł / 10zł ulgowy), parking bezpłatny.
Dolina Wiercicy i Źródła Zygmunta

Źródła Zygmunta, Dolina Wiercicy
Jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów Północnej Jury. Teren ten będący od lat 50-tych XIXw. własnością rodziny Krasińskich, a następnie h. Raczyńskich, którzy rozsądnie gospodarzyli i chronili lasy, dzięki czemu Dolina zaskakuje na każdym kroku. Wśród grądowych i bukowych lasów ukryte są wapienne ostańce o fantazyjnych kształtach i nazwach nadanych im przez naszego wieszcza Zygmunta Krasińskiego. Jest to m.in. Brama Twardowskiego będąca symbolem Doliny, Diabelskie Mosty, Leśna Zjawa. Inną atrakcją jest cały kompleks źródeł (wywierzysk krasowych), z których bije czysta i lodowato zimna woda. Źródła dają początek Wiercicy malowniczo wijącej się Doliną, na której w dogodnych miejscach utworzono pierwsza w Europie pstrągarnię. W trakcie 4km spaceru zajrzymy do niewielkiej Jaskini Niedźwiedziej gdzie znaleziono liczne szczątki zwierząt jaskiniowych, oraz wejdziemy na wały dawnego grodziska.
Możliwy jest też tylko krótki postój przy źródłach.


Pustynia Siedlecka i Jaskinia na Dupce

Pustynia Siedlecka
Jedna z dwóch "pustyń" jurajskich, mniejsza od powszechnie znanej P. Błędowskiej, ale również ciekawa. Niewątpliwą atrakcją jest strome piaszczyste wzniesienie będące pozostałością wydmy z okresu zlodowaceń. Doskonałe miejsce gdzie można bezpiecznie rozpalić ognisko, pograć w piłkę itp.
Na sąsiednim wzgórzu zlokalizowana jest dwu otworowa Jaskinia na Dupce, w której można bezpiecznie przejść skalną półką nad szczeliną prowadzącą w głąb próżni.
Poza w/w punktami węzłowymi trasa przejazdu wiedzie koło/przez:

Ogrodzieniec,
źródeł Czarnej Przemszy w Ogrodzieńcu,
kuesty jurajskiej w Ogrodzieńcu Cementowni,
źródeł Warty w Kromołowie,
Niegową,
Postaszowice z tradycyjną zabudową,
Góry Gorzkowskie,
zespołu parkowo-pałacowego i kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Złotym Potoku,
...


Dużo zdjęć w wyższej rozdzielczości z regionu znajdą Państwo na stronie JuraPolska.pl
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt, na pewno wspólnie dopasujemy program do oczekiwań.
Sumaryczna wielkość pieszych odcinków może wydawać się duża, jednak są one przedzielone odpoczynkami w autokarze i jest to rozwiązanie sprawdzające się doskonale przez ostatnie 9 lat mojej działalności.

W czasie wycieczki zostanie poruszony cały przekrój wiadomości począwszy do specyfiki budowy geologicznej i tak charakterystycznych dla Jury skamieniałości przez środowisko przyrody ożywionej po historie, oraz etnografię regionu. Sporo uwagi poświęcimy Orlim Gniazdom, nie zabraknie legend i ciekawostek, a przekaz dostosowywany jest do wieku i oczekiwań uczestników.

Koszt jednodniowej obsługi przewodnickiej wynosi 300zł (faktur zwolniona z VAT), cena nie obejmuje biletów wstępów/parkingów, itp. płatne gotówką bezpośrednio po wykonaniu usługi.

Michał Demel
tel. 692 47 58 25

e-mail: demel@jurapolska.com lub demel@op.pl

Identyfikator przewodnika jurajskiego nr 0803
Licencja Ojcowskiego Parku Narodowego nr 850
Licencja na Jaskinię Głęboką i rez. Góra Zborów nr 064

Dane firmy:
JuraPolska Bożena Demel
42-421 Włodowice ul. Żarecka 26
NIP 646-236-13-10   REGON 243590045

Powyższy tekst nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ceny aktualne na luty 2016r.
Wszelkie prawa zastrzeżone


Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2020 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl