Dział przewodnik jurajski - trasa VIII - Od Góry Zborów po Pustynię Błędowską

Wycieczka autokarowo-piesza po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
na Szlaku Orlich Gniazd

Góra Zborów - Smoleń - Bydlin - Pustynia Błędowska - Ogrodzieniec

Pasmo Smoleńsko - Niegowonickie położone w centrum Wyżyny Częstochowskiej, oferuje kolosalne nagromadzenie zabytków i miejsc cennych przyrodniczo.
Możliwe jest zarówno zwiększenie/zmniejszenie odcinków pieszych jak i dodanie kolejnych punktów węzłowych. Poniżej przedstawiamy główne atrakcje gdzie planowane są dłuższe postoje i odcinki piesze, w trakcie przejazdu między nimi (max do 20min) będziemy mogli z okien autokaru podziwiać krajobrazy i posłuchać opowieści przewodnika. Odcinki piesze przewidziane są na 1,5-4km jednorazowo, w Podzamczu i Pilicy będą sklepy spożywcze, sklepiki z pamiątkami i bary. Trasa planowana jest na około 8-8,5h.
Dystans autokarem między Podlesicami a Ogrodzieńcem - około 80km +/-5km.


Góra Zborów k/Podlesic

Góra Zborów
Rezerwat przyrody nieożywionej obejmujący kulminację Skałek Kroczyckich z bardzo bogatymi formami krasu powierzchniowego, podziemnego i równie dużą różnorodnością flory i fauny. Od paru lat wzgórze jest odsłaniane (wycinane są lasy i zarośla) tak by przywrócić mu wygląd i roślinnośc typową dla Jury jeszcze do 2 połowy XXw. W lecie prowadzony jest eksperymentalny wypas kóz mających niedopuścić do ponownego zarastania wzgórza. U podnóża ulokowano Centrum Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturowego Jury, w którym można obejrzeć filmy edukacyjne o regionie i uczestniczyć w warsztatach rzemiosł tradycyjnych.
W dawnym kamieniołomie pod Kruczymi Skałami, zlokalizowana jest jedyna na Północnej Jurze jaskinia przystosowana do masowego ruchu turystycznego. Jaskinia Głęboka, bo o niej mowa, ma ok. 190m długości i 22,5m głębokości, posiada elektryczne oświetlenie, a podczas zwiedzania możemy zapoznać się nie tylko ze zjawiskami krasowymi (w tym ciekawą szatą naciekową), ale również z pozostałościami dawnego górnictwa szpatu i oczywiście zwierzętami zamieszkującymi jurajskie jaskinie. W mojej ocenie jest to obecnie miejsce naprawdę warte odwiedzenia...

Wstęp na teren rez. jest płatny - 2zł, parking bezpłatny, po wcześniejszej rezerwacji możliwy wstęp do Jaskini Głębokiej (12zł / 9zł ulgowy)Pilica

Pilica
Urokliwie położone miasteczko o olbrzymim bogactwie historii i nagromadzenia zabytków. W okresie świetności istniało tu 6 świątyń, a nad miastem w starym parku otoczony olbrzymimi fortyfikacjami zlokalizowany jest pałac należący obecnie do p. Piaseckiej-Johnson, a na przeciwległym zboczu doliny klasztor o. franciszkanów założony przez Marię Sobieską z Wesslów. Program zwiedzania zależny jest od czasu, jaki możemy poświęcić, od 1h po prawie cały dzień (zwiedzanie kościoła farnego i wizyta w klasztorze wymaga wcześniejszego ustalenia, nie zawsze jest to możliwe).


Zamek Pilcza w Smoleniu i Dolina Wodąca

zamek Smoleń
Typowy gotycki zamek obronny, górujący nad okolicznymi dolinami, obecnie poddany pracom adaptacyjnym dzięki czemu możemy wejść nie tylko na zamek górny ale także na szczyt wieży obronnej. Jest to gniazdo rodowe rodu Toporczyków z Pilczy mogących poszczycić się najwyższymi godnościami w państwie oraz bezpośrednimi koligacjami z królem Korony Władysławem Jagiełłą.
Jednak poza dzisiejszymi ruinami zamku, w dolinie zlokalizowane w we wczesnym średniowieczu były 2 wielkie grodziska i kilka pomniejszych punktów obronnych, których ślady czytelne są do dnia dzisiejszego. W Jaskini Biśnik podczas prowadzonych od początki lat 90-tych XXw. zlokalizowano bardzo stare ślady bytności człowieka, zmieniające poglądy naukowe na zasiedlenie Jury w paleolicie. A wszystkie powyższe atrakcje historyczne w oszałamiającym bogactwie środowiska przyrodniczego. Strome wzniesienia urozmaicone wapiennymi ostańcami kryją w swym wnętrzu liczne systemy jaskiniowe, dzięki specyficznym warunkom mamy również kolosalne zróżnicowanie biotopów.

W 2015r. wykonano nową infrastrukturę modernizującą całkowicie dostępność obiektu w tym umożliwiającą wejście na szczyt wieży. Zamek zyskał dzięki temu znacznie na atrakcyjności turystycznej i jest obecnie przykładem jednej z najlepszych adaptacji turyst. na Jurze.
UWAGA! - od lipca 2016r. wstęp na zamek będzie płatny.


Bydlin

Bydlin
Ruiny niewielkiego zameczku a następnie kościoła na szczycie wzniesienia nietypowo jak na Jurę położonego nad bagnistą doliną. Na tym terenie w listopadzie 1914r. walczyły oddziały Polskich Legionów, a poległych legionistów pochowano na cmentarzu u stóp wzgórza.
Parking bezpłatny

Pustynia Błędowska

Pustynia Błędowska
najbardziej znana pustynia w Europie, o bardzo ciekawej genezie. W czasach nam bliższych pełniła funkcję poligonu, jednak obecnie obszarów wolnego piasku jest coraz mniej...
Parking bezpłatny


Zamek Ogrodzieniec

zamek Ogrodzieniec
Największe Orle Gniazdo zabezpieczone w formie trwałej ruin i przystosowane do ruchu turystycznego (w 2014r. oddano nową trasę turystyczną), dzięki czemu możemy dotrzeć do większości zakamarków obiektu.
Podczas zwiedzania przewodnik opowie o kolejnych etapach rozbudowy od małego zameczku obronnego aż po rezydencją nazywaną Małym Wawelem, oraz oczywiście o życiu codziennym zarówno właścicieli obiektu jak i załogi wojskowej, czy prostej służby. W obrębie zamku znajduje się muzeum zamkowe ze stałą ekspozycją, zbrojownia, oraz sala tortur. (12zł / 8zł ulgowy)
Na wzgórzu po drugiej stronie doliny zrekonstruowano wczesnośredniowieczny Gród Birów, który również możemy zobaczyć. Zwiedzanie samego zamku to około 1,5-2,5h (w zależności od profilu uczestników i liczby innych zwiedzających), spacer przez Suchy Połeć (pkt widokowy, bunkry z IIWŚ, średniowieczne kurhany) na G. Birów to dodatkowe 1,5h, cena zależnie od wybranego pakietu, parking płatny.

Dodatkową atrakcją może być:
- Park Miniatur Zamków Jurajskich, gdzie prezentowane są makiety Orlich Gniazd w skali 1:25 obrazujące zamki w okresie ich świetności,
- Dom Strachów,
- tor saneczkowy,
- park linowy

Cennik: zamek Ogrodzieniec i Góra Birów, Park Ogrodzieniec (minitury, tor saneczkowy, itp.), park linowy


Dużo zdjęć w wyższej rozdzielczości z regionu znajdą Państwo na stronie JuraPolska.pl
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt, na pewno wspólnie dopasujemy program do oczekiwań.
Sumaryczna wielkość pieszych odcinków może wydawać się duża, jednak są one przedzielone odpoczynkami w autokarze i jest to rozwiązanie sprawdzające się doskonale przez ostatnie 12 lat mojej działalności.

W czasie wycieczki zostanie poruszony cały przekrój wiadomości począwszy do specyfiki budowy geologicznej i tak charakterystycznych dla Jury skamieniałości przez środowisko przyrody ożywionej po historie, oraz etnografię regionu. Sporo uwagi poświęcimy Orlim Gniazdom, nie zabraknie legend i ciekawostek, a przekaz dostosowywany jest do wieku i oczekiwań uczestników.

Koszt jednodniowej obsługi przewodnickiej wynosi 300zł (faktur zwolniona z VAT), cena nie obejmuje biletów wstępów/parkingów, itp. płatne gotówką bezpośrednio po wykonaniu usługi.

Michał Demel
tel. 692 47 58 25

e-mail: demel@jurapolska.com lub demel@op.pl

Identyfikator przewodnika jurajskiego nr 0803
Licencja Ojcowskiego Parku Narodowego nr 850
Licencja na Jaskinię Głęboką i rez. Góra Zborów nr 064

Dane firmy:
JuraPolska Bożena Demel
42-421 Włodowice ul. Żarecka 26
NIP 646-236-13-10   REGON 243590045

Powyższy tekst nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ceny aktualne na luty 2016r.
Wszelkie prawa zastrzeżone


Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2020 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl