Kajakiem, pieszo, rowerem między Wartą, Nidą i Pilicą - blog wycieczkowy...


piesza wędrówka - północna część Wyżyny Częstochowskiej i jej pogranicze - 7 i 10.09.2019r.

Relacja zamieszczona na początku listopada 2019, czyli archiwalna wręcz.

Dwa wyjazdy przypominające (parę dni później miałem poprowadzić w tych okolicach warsztaty przewodnickie z zakresu środowiska abiotycznego) i użytkowe, gdyż w Wancerzowie byliśmy oglądać mini ekspozycję domów/domków kanadyjskich.
Pierwszego dnia dwa kamieniołomy - Janina w Juliance i Warszawski w Siedlcu, wracając zakupy w Pstrągarni Raczyńskich.
Drugiego dłuższa trasa przez Żuraw do Mstowa/Wancerzowa, później dwa krótkie spacery po rez. Zielona Góra i Górach Towarnych, a na koniec dłuższy spacerek po rez. Sokole Góry. Pogoda co widać na fotkach mocno w kratkę...

Fotki z wodoodpornego pstrykadła, 10.09 w Mstowie Ricoh GR padł ostatecznie :(
Kamieniołom Janina

Kamieniołom Janina w Juliance - geograficznie to już nie Jura, lecz północny kraniec Progu Lelowskiego.
Więcej fotek i linków do jeszcze starszych zdjęć jest w relacji z 23.03.2019.

Niedawno nastąpiła korekta i uszczegółowienie podziału fizyczno-geograficznego:
- wzgórze z Janiną i Dębowa Góra po Zalesice włączono w Próg Lelowski;
- podzielono Nieckę Włoszczowską na równorzędne mezoregiony Nieckę Włoszczowską (342.14) obejmującą fragment Doliny Górnej Pilicy i jej zlewni między Dąbrowicą a Krzętowem, oraz Nieckę Przyrowska (342.17) obejmującą nieprzełomowy fragment Doliny Górnej Warty (po ujście Liswarty) i Wiercicy.

Kamieniołom Janina

Jedyne wapienie koralowe najmłodszej jury odsłaniające się na Wyżynie K-Cz i jej obrzeżu. W tle po prawej stronie dość ciekawy silnie scementowany konglomerat osadów kredowych i produktów trzeciorzędowego wietrzenia skał starszych wypełniający krasowe formy wgłębne odsłonięte przy wydobyciu skały. Ogólnie łom jest bardzo ciekawy i wapienie silnie przesycone krzemionką znacznie różnią się od tych odsłoniętych w łomach zachodniego skraju Wyżyny Częstochowskiej.

Kamieniołom Janina

Od dołu piaski cenomańskie (kredowe), od góry zwietrzelina z okruchami jurajskich wapieni.

Kamieniołom Janina

Kamieniołom Janina widziany z sąsiedniego wzgórza leżącego bezpośrednio w zakolu Kozyrki i Wiercicy. U jego podstawy biją bardzo ciekawe wywierzyska, a po dawnych łomach znaczonych jeszcze na mapach w terenie już ledwo nikły ślad pozostał.

Kamieniołom Warszawski

Kamieniołom Warszawski w Siedlcu w widocznymi wapieniami detrytycznymi.

Kamieniołom Warszawski

Inne ujęcie na ściankę z licznymi płaskurami krzemiennymi, choć ciekawsze i lepiej wykształcone są w łomie Janina.

Mstów

To już wyjazd 10 września i Skałka Miłości w Mstowie / Wancerzowie.

rez. Zielona Góra

Widok z wierzchołka skalnej kulminacji Zielonej Góry na Wzgórza Srockie i cementownię Rudniki.

rez. Zielona Góra

Najbardziej znana skałka rezerwatu - Diabelskie Kowadło, lepsza fotka jest w relacji z 16.01.2015

Góry Towarne

Podejście na Góry Towarne, po południu coraz więcej słońca przebłyskiwało.

Góry Towarne

Złoto w Jaskini Towarnej ;)

Sokole Góry

Okolice Olsztyna widziane z punktu widokowego na Sokolej Górze.

Sokole Góry

Soplówka bukowa ???

Sokole Góry

Na południowych zboczach Sokolich Gór.

Sokole Góry

Zamknięty, przez RDOŚ, ze względu na odtwarzanie muraw czarny szlak między Karzełkiem a Jodłową.

Powrót do spisu wycieczek »»»Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2020 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl