Kajakiem, pieszo, rowerem między Wartą, Nidą i Pilicą - blog wycieczkowy...


Wyżyna Częstochowska - miejsca - nieoczekiwana odkrywka geologiczna we Włodowicach - 3.12.2021r.

Koło południa miałem iść na dłuższy spacer po kueście i lasach Doliny Górnej Warty, jednak na opłotkach Włodowic zawróciłem do domu. Szybka przebierka i rowerem wróciłem w miejsce gdzie, sądząc po roślinności, kilka/kilkanaście tygodni temu, ktoś wykonał niewielki acz głęboki wykop.
Sądząc po wydobytych osadach sięga aż do formacji częstochowskich iłów rudonośnych. Niestety 3m ściany wykopu pionowe a na dole wody tak na oko minimum 1,5m i na zejście nie ma szans. Szkoda gdyż był by to bardzo fajny profil kontaktu jury górnej i środkowej - od warstwy humusu przez dolny oksford, cały kelowej po baton...

Inne wpisy na blogu z powyższej tematyki:
poszukiwanie kelowejskich amonitów - 3.04.2020r.
skamieniałości jury środkowej z kuesty okolic Włodowic - 27.03.2019r.
"polowanie" na Hecticocerasy, czyli poszukiwanie skamieniałości na kueście - 9.12.2017

skamieniałości keloweju

Wapienie piaszczyste/ooidowe dolnego keloweju z rostrami belemnitów, ramienionogami i konkrecją żelazistą

skamieniałości keloweju

Chaotycznie, niezgodnie z warstwami sedymentacyjnymi ułożone rostra belemnitów

skamieniałości keloweju

Jak to często bywa - choffatia pęknieta, kosmocerasa tylko fragment zewnętrznego zwoju. A już się tak ślicznie zapowiadało...

skamieniałości keloweju

Efekt kilkudziesięciu minut przegrzebywania zmarzniętej gliny i wymieszanych z nią bloków skalnych. Szukanie na hałdzie jest koszmarem, nie ma to jak grzebanie in situ. Największy amonit (prawy górny róg) ma ok. 7cm, po prawej skamieniałości jury środkowej (kelowej), po lewej jury górnej (dolny oksford). Jak będą wyglądały po oczyszczeniu można zobaczyć w starej galerii. Swoją drogą przydała by się jej aktualizacja, ale jakoś weny brak...

Tu przekopiuję wpisy z FB spod powyższego zdjęcia:

[...] Piękne i wartościowe. Trzeba to jakoś zabezpieczyć

[MD] - piękne tak, wartościowe nie. Brak wśród nich okazów idealnie zachowanych, za to tylko rodzaje bardzo powszechne, masowo występujące na tych poziomach. Stąd dla nauki wartości nie przedstawiają, handlową mają znikomą...

[...] wiem. A do muzeum też nie, zawsze to jakiś zarys naszej ziemi. Pozostałości po przejściu lodowca. Pamiątka

[MD] - Nie, to nie zasługa lądolodu. Na zdjęciu są skamieniałości organizmów morskich żyjących na tym terenie 164-160 mln lat temu, zachowane in situ (czyli na miejscu/nie przemieszczone, upraszczając bo grzebałem w hałdzie ale dziura była obok). Są sfosylizowane szczątki kelowejskich amonitów rodzaju Macrocephalites, Hecticoceras, Choffatia, Lissoceras, rosta belemnitów, ramienionóg i chyba gąbka ale tego pewien nie jestem, gdyż takich do tej pory nie kojarzę z warstwy bulastej. Z oksfordu tylko amonity.

[...] mnie uczono na geografii Uniwersytetu że przez ten teren przeszedł lodowiec. To nie wiem. Być może się mylę. Nie mam teraz czasu by zaglądać do źródeł. Ale dziękuję za wyczerpujące i ciekawe informacje. Wszystkiego dobrego

[MD] - to jest dużo bardziej skomplikowane i w 3 zdaniach odpowiedzi tylko zamieszanie powstanie. Szczególnie na fejsie który technicznie nie sprzyja.
Tym niemniej:
1. skamieniałości są wieku jurajskiego i pochodzą z warstw skalnych budujących podłoże prawie całej Wyżyny Częstochowskiej;
2. warstwy nie zostały zaburzone/znacznie przemieszczone przez procesy morfogenetyczne (to uproszczanie, ale nie istotne w tym zakresie);
3. warstwy skalne leżą bezpośrednio pod powierzchnią terenu / glebą;
4. podczas wszystkich cykli zlodowaceń plejstoceńskich obszar skąd są skamieniałości nie został pokryty lądolodem. Owszem był w strefie peryglacjalnej, podczas zlodowacenia Sanu w bezpośrednim, takim dosłownie bezpośrednim sąsiedztwie lobu. Jednak owe skamieniałości i skały w których występują nie mają najmniejszego związku ze zlodowaceniem.


Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2022 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl