Michał Demel, Orle Gniazda, fotograficzna mapa Polski

tekst ukazał się w: Magazyn FOTO nr1/98


Na południ, pomiędzy Krakowem a Częstochową, rozciąga się jedna z najciekawszych i najbardziej malowniczych krain Polski. Teren ten, potocznie nazywany Jurą Krakowsko-Częstochowską, w północnej części objęty jest Parkiem Krajobrazowym Orlich Gniazd.

Nie sposób wymienić wszystkich walorów, które decydują o odmienności i malowniczości Jury. Charakterystycznym elementem jej krajobrazu są białe wapienne skałki, od małych kryjących się w kępach leszczyny, aż po olbrzymie ostańce górujące nad bukowymi lasami.
Południe Jury to kraina głębokich krasowych dolin o skalistych zboczach, krystalicznie czystych źródeł i potoków, oraz jaskiń. Najbardziej znana jest Dolina Prądnika ze słynną Maczugą Herkulesa, Zamkiem Pieskowa Skała, czy udostępnioną do zwiedzania Grotą Łokietka.
Na północy nie zobaczymy wartkich potoków, większość obniżeń zajmują piaski tworzące miniaturowe pustynie. Niedaleko Olkusza znajduje się jedna z największych atrakcji tego regionu, jaką jest, a właściwie była, pustynia Błędowska. Obecnie nie ma tam już większych fragmentów lotnych piasków, ale i tak warto to miejsce odwiedzić, chociaż by ze względu na unikalną roślinność pustynną.
Poza licznymi formami skalnymi, na pewno zauroczą as ruiny. Są to pozostałości linii obronnej zbudowanej w XIV wieku przez Kazimierza Wielkiego. Wszystkie te warownie wznoszono na wysokich, niedostępnych ostańcach, w sposób wręcz perfekcyjny łącząc naturalne formy skalne z zamierzeniami budowniczych. To właśnie od tych zamków, zwanych Orlimi Gniazdami wziął nazwę Park Krajobrazowy, mający chronić przyrodę i zabytki tego terenu.

Ze względu na swoje położenie i stosunkowo dobrą komunikację, Jura jest dla mieszkańców Śląska, Krakowa, czy Częstochowy doskonałym celem fotograficznych wycieczek.

Najciekawszymi miejscami Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd są:
- Olsztyn k/Częstochowy, małe miasteczko ze wspaniałymi ruinami, jeden z najciekawszych rezerwatów leśnych Sokole Góry;
- Dolina Wiercicy, ruiny zamku w Ostręźniku, wspaniałe bukowe lasy, źródła, w Potoku Złotym dworek - muzeum Krasińskich;
- Mirów - Bobolice, położone na krańcach dwukilometrowego muru skalnego ruiny dwóch bliźniaczych zamków;
- okolice Kroczyc, a dokładnie teren Skał Kroczyckich, Podlesickich i Rzędkowickich, same lasy, skały i jaskinie, wspaniałe punkty widokowe, ruiny zamku w Morsku;
- Okiennik Wielki, największy pojedynczy ostaniec, z wielkim, pięciometrowej średnicy oknem skalnym;
- Góra Janowskiego z ruinami zamku Ogrodzieniec;
- Pasmo Smoleńsko-Niegowonickie, moim zdaniem najbardziej ciekawa część Jury, rozlegle, prawie trzydziestokilometrowe pasmo zalesionych, często skalistych wzniesień. Do najbardziej malowniczych należą: okolice Ryczowa, Dolina Wodąca, zamek w Smoleniu i Dolina Udorki;
- Pustynia Błędowska,
- ruiny zamków w Rabsztynie i Bydlinie.

Jest to oczywiście lista bardzo skrótowa i pobieżna, ale na początek wystarczająca. Fotografować na Jurze można o każdej porze roku, także w zimie. Niestety baza noclegowa jest bardzo uboga. O ile w lecie problem kilkudniowych pieszych, czy rowerowych wycieczek rozwiąże namiot, o tyle w chłodniejsze pory roku trzeba planować krótsze, jednodniowe wypady.

Tekst i zdjęcia: Michał Demel
Magazyn FOTO - Orle Gniazda


Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2020 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl