JURA ... nie tylko agroturystyka

Folder wydany przez Jurajską Organizację Turystyczną


Michal Demel - wykonanie części dokumentacji fotograficznej prezentowanych w wydawnictwie gospodarstw agroturystycznych, oraz większości zdjęć krajobrazowych ilustrujących walory regionu. Dodatkowo jestem autorem zamieszczonych w folderze 7 tras rowerowych
(do pobrania w formacie PDF).

Trasa nr 1
Trasa nr 2
Trasa nr 3
Trasa nr 4
Trasa nr 5
Trasa nr 6
Trasa nr 7


JURA ... nie tylko agroturystyka, materiał fotograficzny


Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2020 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl