Kajakiem, pieszo, rowerem między Wartą, Nidą i Pilicą - blog wycieczkowy...


wycieczka rowerowa - w Szypowickie Buczyny - 31.10.2018

Krótki kilometrowo a nieśpieszny wyjazd na stare ścieżki po wzgórzach objętych obszarem Natura 2000 "Buczyny w Szypowicach i Las Niwiski". Więcej fotek i szczegółów z tych terenów jest w archiwalnych relacjach np.: marzec 2017, listopad 2017, czerwiec 2015, grudzień 2013, czerwiec 2010, styczeń 2005, październik 2005.

Dystans: ok. 50km, czas nieznany
Trasa: Włodowice - Morsko - Skarżyce - Giebło - Mokrus - Bieńkówka - Siamoszyce - Lgota - Kroczyce - Morsko Zaborze - Włodowice
Skarżyce

Skarżyce

Żerkowice

Widok ze zboczy Pańskiej Góry k/Żerkowic na pagórki będące celem wyjazdu.

Giebło

Kościół w Gieble, szkoda drzew na przykościelnym placu...

Giebło

Opłotki Giebła

Giebło

Między Giebłem, Mokrusem i Gulzowem.

Mokrus

Coraz bliżej buczyn.

Mokrus

W stronę Leśniczówki Szypowice.

Dzwonowice

Skraj lasu koło leśniczówki, na zachód od Dzwonowic - dawniej dość często jeździłem przez pola po prawej skrótem w stronę Kidowa/Przychodów.

Buczyny

Jesień w świetlistych buczynach.

Buczyny

Na jednym z zakrętów przygotowano zdaje się miejsce do składowania drzewa - wycinki tam całkiem znaczne.

Bieńkówka

Skrajem lasu na wschodnich zboczach Bieńkówki biegnie żółty szlak - mimo braku skałek jeden z piękniejszych odcinków w tej części Jury.

Bieńkówka

Widok z myśliwskiej ambony na zboczu Bieńkówki w kierunku Skałek Kroczyckich, Podlesickich, Morskich.
Dalej bardzo niemiły odcinek pchania/"jechania"/przenoszenia gdyż cały szczyt ponownie zajęto pod uprawy i zaorano starą drogę biegnącą na północ od szczytu do asfaltu Mokrus - Siamoszyce.

Lgota

Polna droga miedzy Laskowcem a Białą koło Lgoty.

Lgotka

U źródeł Grzybówki w Lgotce zadomowiły się bobry.

Powrót do spisu wycieczek »»»Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2020 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl