Dział O JURZE - Środowisko naturalne - Klimat

...
Większość Wyżyny Krakowsko-Częstochowska leży w strefie klimatu wyżyn środkowopolskich, w częstochowsko - kieleckiej dzielnicy klimatycznej. Jedynie południowe fragmenty należą klimatycznie do regionu podgórskiego.
Podane poniżej informacje pochodzą z wieloletnich obserwacji, jednak przy aktualnych dość intensywnych zmianach klimatycznych z roku na rok będą ulegały zmianie, dodatkowo należy uwzględnić znaczne mikroklimatyczne zróżnicowanie lokalne.


Opady

Zdecydowana większość (ok.65%) rocznej sumy opadów przypada na okres letni - maksimum w lipcu. Wyraźnie zaznacza się podział na część północną ze średnią roczną sumą opadów w przedziale 600-700mm, a południem o średniej rocznej 700-800mm. Częstym (w skali wieloletnich obserwacji) jest występowaniem suchych lat o opadach rocznych niższych nawet o 200 mm w stosunku do średniej. Od połowy kwietnia do połowy września trwa sezon burzowy z krótkotrwałymi, ale bardzo intensywnymi opadami.
Średnio przez 70-80 dni w roku zalega pokrywa śnieżna, o grubości śr. do 20cm.

Temperatury

Średnia roczna temperatura wynosi 7,5-7,6 oC, miesiącem najzimniejszym ze średnią temp -3oC jest styczeń, najcieplejszy jest lipiec - ok. 17oC, najwyższe temperatury - ponad 35oC notuje się w sierpniu, liczba dni mroźnych wynosi ok.120. Sezon wegetacyjny dla całej Jury to około 210 dni.

Klimaty lokalne

Jednak na Wyżynie najciekawsze jest sąsiednie występowanie bardzo zróżnicowanych klimatów lokalnych.

Ogólnie można wydzielić cztery ich typy :
 • klim. lokalny wzniesień
 • klim. lokalny dolin
 • klim. lokalny terenów pofalowanych
 • klim. lokalny wysoczyzn

  Poza ostatnim w miarę jednorodnym typem, pozostałe składają się z całego szeregu charakterystycznych dla danej rzeźby, ekspozycji, hydrologii itd. mikroklimatów. Wynikiem tego jest ogromne zróżnicowanie biotopów na stosunkowo małych i sąsiadujących ze sobą terenach. Dobrym przykładem mogą być okolice Straszykowej Góry koło Ryczowa, gdzie napotkamy mozaikę, w której zabraknie tylko klimatu wysoczyzn.
  Często spotkane jest też zjawisko znacznych różnic w dobowym i rocznym cyklu temperatur.
 • Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

  JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


  2001-2022 © Michał Demel
  tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
  JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl