Dział O JURZE - Środowisko naturalne - Flora

...
Podłoże geologiczne, rzeźba terenu i hydrologia to główne czynniki wpływające powstawanie pokrywy glebowej, z kolej gleba, ekspozycja i warunki klimatyczne decydują o szacie roślinnej.

Ze względu na zróżnicowanie tych czynników Jura jest jednym z najbogatszych regionów florystycznych Polski. Stwierdzono występowenie około 1600 gatunków roślin wyższych naczyniowych i około 1500 roślin niższych - zarodnikowych.Tereny leśne

Znaczną część wierzchowiny i piaszczystych obniżeń porastają suche bory sosnowe i bory mieszane, w części południowej także lasy liściaste z udziałem grabu, dębów, na terenach podmokłych łęgi i olsy.
Na stokach wzgórz i w dolinach występują buczyny karpackie, sudeckie, a w nasłonecznionych miejscach ciepłolubna buczyna naskalna.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć jurajskich storczyków

Roślinność kserotermiczna i naskalna

Roślinność kserotermiczna to bardzo charakterystyczny akcent w przyrodzie Jury.
Porasta ona suche i nasłonecznione fragmenty stoków i wzniesień, ale także jako murawy piaskowe, znaczne obszary piaszczyste. Na wapiennych skałkach licznie rosną rojnik pospolity, czosnek skalny, skalnica gronkowa i inne. Tereny nieużytków i podnóża skał zazwyczaj porastają zarośla leszczyny, dzikiej róży, oraz bardzo ekspansywnej tarniny i jałowców.


Dział O JURZE - Środowisko naturalne - Fauna

...
Niewątpliwym symbolem Jury jest nietoperz, którego doliczono się 19 gatunków z 24 występujących w Polsce - wszystkie podlegają prawnej ochronie. Występują tu nocek duży, nocek otrzęsiony, podkowiec mały, gacek wielkouchy i inne. W lasach i na polach spotkamy większości ssaków występujących w kraju m.in.: sarnę, lisa, dzika, na obrzeżach Jury bytuje niewielka populacja łosi. W dolinach rzek odwadniających Jurę masowo zadomowiły się bobry.
Świat ptaków reprezentują gatunki powszechne w innych regionach Polski w tym około 150 gat. lęgowych; z drapieżnych: myszołów zwyczajny, jastrząb gołębiarz, puszczyk, sowa uszata, kruk czarny; śpiewające: drozd, skowronek, zięba... Bardzo rzadko występują m.in.: bocian czarny, zimorodek i żyjący na terenach piaszczystych kulon.
Najczęściej spotykanymi gadami na terenie Wyżyny są jaszczurki, zaskrońce, chroniona ropucha paskówka i ciekawostka Puszczy Dulowskiej żółw błotny.
Płazy reprezentowane są przez kilkanaście gatunków.
Bardzo liczną i zróżnicowaną grupą są bezkręgowce. Na tym terenie rozpoznano około 3000 gatunków, wśród nich na szczególną uwagę zasługują gat. zamieszkujące siedliska kserotermiczne , oraz przedstawiciele gat. związanych ze środowiskiem jaskiń.

Możemy wyróżnić trzy grupy organizmów:
 • troglokseny - czasowo przebywające w jaskiniach np. nietoperze
 • troglofile - stale przebywające w jaskiniach, ale spotykane także poza nimi
 • troglobionity - spotykane tylko w jaskiniach - zazwyczaj gatunki reliktowe.


  » Zapraszam do obejrzenia zdjęć jurajskiej fauna

  Owady, głównie motyle

  Płazy i gady:
  - płazy
  - jaszczurki, zaskrońce, gniewosz plamisty
  - żmija zygzakowata fotogaleria I, żmija zygzakowata fotogaleria II

  Ssaki:
  - nietoperze
  - lisy
  - sarny
  - dziki
  - łosie i jelenie
 • Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

  JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


  2001-2020 © Michał Demel
  tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
  JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl