Dział O JURZE - Orle Gniazda - Bydlin

Bydlin
Na 1388r.datowana jest pierwsza wzmianka o Bydlinie jako własności Niemierzy z Bydlina i Gałki z Galowa, a następnie Pełki z Bydlina h. Strzała. Od końca XIVw. do 1540r. Bydlin najprawdopodobniej posiadał prawa miejskie, należał do klucza dóbr ogrodzienieckich.
Na Wzgórzu Świętego Krzyża na przełomie XIV/XVw. istniał drewniany zameczek myśliwski, który przez Bonerów (patrz Ogrodzieniec) został przebudowany na kościół katolicki, a następnie przez Jana Firleja na zbór ariański. W 1594r. Mikołaj Firlej dokonuje gruntownej przebudowy i zwraca kościół katolikom, który nieco ponad 60 lat później zniszczyła armia szwedzkiego generała Müllera.
Kolejni właściciele Ogrodzieńca - Męcińscy, odbudowali świątynie jednak około 1800r. kościółek był ruiną z zachowaną wysoką wieżą.

Ruiny zamku-kościoła położone są na stromym wzniesieniu otoczonym fosą, od strony północnej chronione rozlewiskami niewielkiej rzeczki Tarnówki (dopływ Białej Przemszy).
Obecnie ruiny mają kształt prostokąta o wymiarach 20x8m z charakterystycznymi przyporami, ściany mają około 2m grubości, wysokości około 7m, pozbawione są dachu i ścian wewnętrznych

W bezpośrednim sąsiedztwie rozegrała się bitwą w czasie I WŚ (16-18.XI.1914) w której walczyły Legiony Polskie, na cmentarzu ponizej wzgórza zamkowego pochowanych jest 46 legionistów (44 legionistów i dwóch oficerów w tym Stanisław brat Ignacego Paderewskiego), oraz żołnierze rosyjscy i austyjaccy.
Z wyjątkiem nielicznych fragmentów gdzie podaję autora, wszystkie teksty, zdjęcia, kod i layout na stronach www.jurapolska.com, www.jurapolska.pl, www.kajakiempopilicy.pl są mojego autorstwa i wykorzystanie ich na jakimkolwiek polu możliwe jest tylko i wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody.

JuraPolska.com - z nami poznasz Jurę


2001-2020 © Michał Demel
tel. 692 47 58 25 lub 602 29 58 24
JuraPolska.com & KajakiemPoPilicy.pl